31 Ekim 2004 22:00

Bursa'da birlik güçleniyor

Bursa'da da bir araya gelen işçi ve memur sendikaları ile kitle örgütleri, yerel Emek Platformu'nu oluşturdular. Platformu oluşturan sendikaların başkanları, saldırılara karşı ortak mücadelenin güçlendirilmesi çağrısı yaptılar.

Paylaş
AKP Hükümeti'nin emekçileri yakından ilgilendiren konularda sermayenin çıkarına yapmak istediği yasal düzenlemelere yönelik tepki artarak yayılıyor. SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığı'na devri, sosyal güvenlikte yıkım anlamına gelecek yasa tasarısının tartışmaya açılması, Köy Hizmetleri'nin tasfiyesinde son adımların atılması, kıdem tazminatlarının gasp edilmesi girişimleri, Meclis gündemindeki Kamu Yönetimi Temel Kanunu ve Kamu Personel Rejimi Reformu... Her biri önemli kazanımları ortadan kaldıracak olan bu saldırılara karşı yükselen tepkinin de etkisiyle Emek Plaftormu yeniden toplandı. Yerellerde de sendikal birliklerin yeniden canlandırılması, yerel Emek Platformlarının kurulması çabası var. Bursa'da da bir araya gelen işçi ve memur sendikaları ile kitle örgütleri, başta SSK hastanelerinin devri olmak üzere hükümetin saldırılarına karşı yerel Emek Platformu'nu oluşturdular. Platformu oluşturan sendikaların başkanlarıyla, Emek Platformu'na düşen görevler ve yerelde nelerin yapılabileceği üzerine görüştük. Tüm halkı ilgilendiren can alıcı sorunlarla karşı karşıya olunduğuna dikkat çeken sendikacılar, saldırıların üstesinden gelebilmek için birlik ve mücadelenin kaçınılmaz olduğunu dile getirdiler.

Samimiyet Petrol-İş Şube Başkanı Nuri Han, AKP'nin 'benim 368 milletvekilim var, istediğimi yaparım' anlayışıyla hareket ettiğini düşünüyor. "Bunu özellikle bir yıl önce Türk-İş Genel Kurulu'nda yaşadık. Başbakan geldi ve Türk-İş'e yani işçi sınıfına meydan okudu" diyen Han, gerçekten mücadele etmek isteyen sendikaların bir araya gelmesi gerektiğini söyledi. Emek Platformu'nun sağlıklı yürümediğini, konfederasyonların samimi olmamasının bu durumda etkili olduğunu hatırlatan Han, "Her şeye rağmen Emek Platformu bir araya gelmeli ve geçmişteki hatalarını görüp düzeltmeli. Aksi takdirde sendikalar, dernekler, odalar AKP Hükümeti'nin saldırıları sonucu yok olacak" dedi. Yerel Emek Platformlarıö'nın üst örgütlere baskı uygulaması gerektiğini ifade eden Nuri Han, şunları söyledi: "Yani buradan kararlar alıp kendi genel merkezlerimize bildirmemiz gerekiyor. Bizler işyerlerine gittiğimizde işçilere örgütlü olmanız gerekiyor, örgütlü olursanız güçlüsünüz diyoruz. Aynı şey bizim için de geçerli. Bunu öze indirgediğiniz zaman, bir işyerinde sendikasız çalışanlarla sendikalı çalışanlar arasındaki fark, Türkiye'de Emek Platformu'nun olmasıyla olmaması arasındaki fark gibidir."

Kararlılık Halkın bütün kesimlerini yakından ilgilendiren sorunlar karşısında bir an önce harekete geçilmesini isteyen Birleşik Metal-İş Şube Başkanı Mehmet Kılıç, "Geniş bir birliktelik oluşturularak eylem ve etkinliklere başlanmalı. Sadece basın açıklamalarıyla geçiştirilmemeli. Geniş katılımlı bölgesel mitingler, sonra da Ankara'da büyük bir miting düzenlenip bu yasalar geri çekilene kadar Çalışma ve Sağlık bakanlıkları önünde kalınmalı" diye konuştu. Türk Metal Bursa Şube Başkanı İsmail Dursun da işçilerin geleceği için yapılacak her türlü eylemin içinde en geniş katılımla yer alacaklarını söyledi.


Sınıfsal bir karşı duruş Sayım Gültekin (Eğitim Sen Şube Başkanı, KESK Dönem Sözcüsü): Sadece işçilere, kamu çalışanlarına değil bu ülkenin mağdurları olan tüm insanlara karşı bir saldırı var. Sermayenin sınıfsal bir saldırısıdır. Sınıfsal saldırıya karşı sınıfsal bir duruşu sergilememiz gerekiyor. Konfederasyonlarımız başta olmak üzere odalar, dernekler, meslek kuruluşları ortaklaşıp topyekün bir mücadele ağı örmek gerekiyor. Gün, yeniden kamusal alanın genişletilmesini savunma, kazanılmış haklarımıza sahip çıkma günüdür. Diğer konu ise sendikaların kendilerini yenilemek zorunda olmasıdır. Yani var olan sendikal yapılanma ile geleceğin ihtiyaçlarına cevap vermek mümkün değildir. Daha mücadeleci bir hatta örgütlenmek gerekiyor. Mücadelenin toplumun tüm kesimleriyle ortaklaştırılması gerekiyor. Burada katkının ötesinde ortak bir mücadele programı oluşturulması gerekiyor.


Lokal eylemlerle olmaz Hüseyin Yaman (DİSK Marmara Bölge Temsilcisi): Emek Platformu, mücadele tarihimizi zenginleştirecek deneyler ve alışkanlıklar kazandırdı. Ortak bir ihtiyaç için oluşturulan EP'nin yaşatılmasından yanayım. Geçmişte kimi örgütler tarafından sergilenen tutum ve davranışlardan vazgeçilmesi, çalışmaları, programları ve hedefleri yeniden düzenlenerek, merkezi ve yerel Emek Platformlarının oluşturulması zorunludur. Küçük ve dar birliklerin bu saldırılara yanıt veremeyeceği yaşanan deneylerle ortaya çıkmıştır. SSK hastaneleri siyasi çevrelerin arka bahçeleri değildir. Bu kuruluşlar işçilerin kurduğu, kendi kuruluşlardır. Bekleme hakkımız yok. 15-16 Haziran gibi ciddi bir karşı duruşun örgütlenmesi gerekiyor. Aksi takdirde günübirlik açıklamalar veya lokal eylemlerle bu işin engellenemeyeceğini herkesin bilmesi gerekiyor.


Var olma mücadelesi Mehmet Kanca (Türk-İş 8. Bölge Temsilcisi): Şu anda işçilerin kellesini ortaya atabileceği bir kıdem tazminatı ve SSK sorunu var. Eğer bu konularda da sendikalar duyarsız kalırsa, sendikaların temsil ettiği işçiler duyarsız kalırsa hiç mücadele etmeye gerek yok. Sendikacının atak ve aktif olması, işçinin atılıma ve katılıma gönülden destek vermesi lazım. Emek Platformu da, sendikacılar da, üyeler de duruşunu çok iyi belirlemek zorunda. Bana göre var olma ve yok olma mücadelesidir bu ve bu bir başlangıçtır. SSK ile sınırlı kalmayacak. Yarın Milli Eğitim kurumları da aynı duruma gelecek. Zaten öğrenim özelleştirilmiş durumda ve artık nereye giderseniz gidin özel okullar var. Artık fakir okuyamayacak, sağlık hizmetini alamayacak. İşçiye sorarsanız, 'Sigortadan değil devlet hastanesinden sağlık hizmeti alacaksınız' derseniz, işçi buna yatkın. SSK hastanelerinden iyi hizmet alamadığı için buna yatkın. Ama yeni yasayı anlatabilirseniz, işçiyi arkanıza alabilirsiniz.

Reklam
Reklamsız Evrensel için abone ol
ÖNCEKİ HABER

Denktaş: Güney Kıbrıs'tan veto çıkmaz

SONRAKİ HABER

'Eryılmaz sözünde dursun'

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa