01 Kasım 2004 03:00

Yüce Divan'da ilk duruşma

Enerji ve Tabii Kaynaklar eski bakanları Cumhur Ersümer ile Zeki Çakan'ın, Yüce Divan'da yargılanmalarına 2 Kasım Salı günü başlanacak. Anayasa Mahkemesi Heyeti'nin Yüce Divan olarak görev yapacağı davanın duruşması saat 10.00'da.

Paylaş
Enerji ve Tabii Kaynaklar eski bakanları Cumhur Ersümer ile Zeki Çakan'ın, Yüce Divan'da yargılanmalarına 2 Kasım Salı günü başlanacak. Anayasa Mahkemesi Heyeti'nin Yüce Divan olarak görev yapacağı davanın duruşması saat 10.00'da. Sanıklar Ersümer ve Çakan ile avukatlarının katılacağı duruşmada, iddia makamında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Nuri Ok yer alacak. Yargılamada, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu hükümleri uygulanacak. İlk duruşmada, sanıklar ve avukatlarının usule ilişkin itirazları olursa karara bağlanacak. Duruşmada, daha sonra, sanıklar Ersümer ve Çakan'ın savunmaları alınacak.

Devleti zarara uğratma TBMM Soruşturma Komisyonu'nun, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek Ersümer ve Çakan'ın Yüce Divan'a sevkini öngören kararında, Ersümer'in bakanlığı döneminde uyguladığı yanlış ve usulsüz enerji politikaları nedeniyle kamuyu zarara uğrattığı, görevini suiistimal ettiği ve yetkilerini aşıp amaç dışı kullanarak kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı davrandığı belirtildi.

İstenen hapis cezaları Devlet alım satımına ve yapımına fesat karıştırarak kamu zararına yol açtığı, ayrıca ihaleye hile karıştırma fiili ile görevi ihmal eylemini işlediği kaydedilen kararda, Cumhur Ersümer'in Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) "devlet alım-satımına fesat karıştırma" suçunu düzenleyen ve 10 seneden az olmamak üzere ağır hapis cezası öngören 205'inci, "görevi kötüye kullanmak" suçunu içeren ve 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngören 240'ncı, "rekabet koşullarını engelleme" hükmünü düzenleyen ve 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngören 366'ncı, "görevi ihmal" suçunu içeren ve üç aydan bir yıla kadar hapis cezası öngören 230'uncu maddelerine göre yargılanması istendi.

Görevi suistimal TBMM'nin Zeki Çakan hakkındaki kararında da, Çakan'ın görevini suiistimal ettiği ve yetkilerini aşıp selahiyetlerini amaç dışı kullanarak kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranıp, devlet alım satımına ve yapımına fesat karıştırarak kamu zararına yol açtığı belirtildi. Kararda, Enerji eski bakanı Çakan'ın bu eylemlerine uyan TCK'nın 205 ve 240. maddelerine göre yargılanması talep edildi.

ÖNCEKİ HABER

Gül; Hükümet BOP'a
   aktif destek sağlıyor

SONRAKİ HABER

TRT’nin ‘yandaş medya’ peşkeşi TBMM gündemine taşındı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa