Kadın kültürevi büyüyor

Balıkesir'de bulunan kadın kültürevi, fabrikalarda, işyerlerinde, savaş karşıtı eylemlerde yer alan ama henüz örgütlü olmayan kadın kitlelerinin her sorunda birlikte davranma ihtiyaçlarının ürünü olarak ortaya çıktı ve giderek büyüyor.

Balıkesir'de bulunan kadın kültürevi, yaşamın her alanında bulunan kadınların, örgütlenmesini sağlamak amacıyla bir yıl önce kuruldu. Fabrikalarda, işyerlerinde, savaş karşıtı eylemlerde yer alan ama henüz örgütlü olmayan kadın kitlelerinin her sorunda birlikte davranma ihtiyaçlarının ürünü olarak ortaya çıktı kadın kültürevi. Kadınların da birer birey olduğunu ortaya çıkarmak; onlara özgüven kazandırmak, üretmelerini ve tartışmalarını sağlamak amaçlarıyla kurulan kültürevinin kuruluş süreci 7 kadının girişimiyle başlamış. İkisi emekli, üçü ev kadını, ikisi işçi olan bir yönetim oluşturulmuş öncelikle. Başlangıçta bir araya gelen kadınlar, derneğin amaçlarından amblemine kadar her şeyi birlikte kararlaştırmış. Kadınlar, derneğin hem evleri gibi olmasını, hem de kültürel faaliyetlerde yoğunlaşmasını istemişler. Belirlenen amblem ise ışıklı ve kalabalık bir şehirde kendini yalnız hisseden kadının geceyi yırtarak aydınlığa çıkmasının mücadelesini ifade ediyor. Bir odasının derslik, bir odasının dikiş ve boyama atölyesi, bir diğer odasının toplantı ve film gösterim yeri olarak kullanıldığı kültürevinin, masa, sandalye, bilgisayar gibi ihtiyaçları da kadınlar tarafından karşılanmış. Kültürevinin başkanı Kadriye Gümüştaş, dikiş, boyama ve takı gibi kurslar düzenlediklerini söylüyor. Maddi durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarına ders verdiklerini anlatan Gümüştaş, ayrıca çeşitli konularda eğitim çalışmaları ve kültürel etkinlikler düzenlediklerini anlatıyor. Çevrelerini tanımak için çeşitli geziler de düzenlediklerini söyleyen Gümüştaş, çağdaş yaşam koşullarına uyum sağlama ve kadının toplumdaki yerini kazanma mücadelesi verdiklerini söylüyor. Kuruluşundan bugüne bütün giderlerin üyelerin birikim ve destekleriyle karşılandığını özellikle vurgulayan Gümüştaş, bu nedenle olanaklarının da sınırlı olduğunu belirtiyor. Gümüştaş son olarak "derneğimiz kadınların, toplumda aydın yurttaşlar olarak barışsever, ülke çıkarlarını düşünen ve koruyan, her türlü gelişmeleri izleyen ve her türlü gericiliğe karşı duran saygın birer birey olması için çaba sarf eden bir kurumdur. Amaç boş zaman geçirmek değil kadınların özgüvenini geliştirmek bireysel yakınmaları, toplumsal ve kadınsal tepkiye dönüştürmektir" diyor.

Değişim yarattı Kültürevinin yöneticilerinden Seval Atikler de kuruluş aşamasından beri çalışmalara katıldığını söylüyor. Kadınları evlerinden çıkarmak, özgüven sağlamak, bireysel sorunlarına birlikte çözüm bulmak ve onların beceri ve yeteneklerini üretime dönüştürmek gibi amaçları olduğunu belirten Atikler, "Çalışan kadınlar için biraz daha farklı ancak bütün gününü evde geçiren hayatı ev, çocuk ve eşten ibaret olan kadınlar için büyük bir değişim oldu dernek çalışmaları" diyor. Dernek üyesi Fatma Tekbıyık ise şunları söylüyor: "Dernek hem paylaşımı hem öğrenmeyi hem de becerilerimizden üretmeyi sağladı. Kadın üretkendir, kadın yapıcıdır, kadın bir eksiği başka bir şeyle kapatır. Üye kadınlar bu özelliklerini bu dernekte de gösterdiler ve derneğimiz bir yılda bu şeklini aldı. Toplantılarda her yeni gün olaylar değişiyor, her yeni gün bir iletişim, yeni bir fikir ve düşünce doğuyor ve tüm bunlar burada paylaşılıyor. "

www.evrensel.net