'Türkiye yasal açıdan da
   hâlâ demokratik değil'

İHD 12'nci Genel Kurulu dün başladı. Bugün yapılan seçimlerle sona erecek Genel Kurul'un açılışında veda konuşmasını yapan İHD Genel Başkanı Hüsnü Öndül, Türkiye'nin yalnızca uygulamada değil yasal ve anayasal olarak da demokratik olmadığına dikkat çekti.

İHD 12'nci Genel Kurulu dün başladı. Bugün yapılan seçimlerle sona erecek Genel Kurul'un açılışında veda konuşmasını yapan İHD Genel Başkanı Hüsnü Öndül, Türkiye'nin yalnızca uygulamada değil yasal ve anayasal olarak da demokratik olmadığına dikkat çekti. Yapılan yasal düzenlemelerin aylar sonra uygulanabildiğini belirten Öndül, TCK'da hak ve özgürlüklerin temeli olan ifade özgürlüğüne ilişkin hükümlerin gerilediğini, TMY ve DGM'lerin yapılan düzenlemelere karşı kendini koruduğunu dile getirdi. Ankara'da toplanan genel kurula, delegelerin yanı sıra demokratik kitle örgütleri, meslek örgütleri ve siyasi partilerden çok sayıda temsilci katıldı. Kurulda, Rusya, Hollanda, İsviçre ve Almanya Büyükelçiliklerinden yabancı konuklar da yer aldı. Divan başkanlığını üstlenen Akın Birdal, cezaevlerinin kapısında bekleyen tutuklu ve hükümlü yakınları ile aydınların buluşmasından doğan İHD'nin barış ve demokrasi bayrağını taşıyarak bir erdemlilik gösterdiğini belirtti. Genel kurulun uluslararası dayanışma ve insani değerleri koruma görevinin olduğunu belirten Birdal, AB sürecinde yapılan yasal düzenlemelerin olumlu olduğunu ancak uygulamada içselleştirilmediğini kaydetti. AB İlerleme Raporu'nun 30 başlığının 28'inin Kürt sorununun demokratik çözümüne bağlı olduğuna ancak AB ve Hükümet'in bunu görmezden geldiğine dikkat çeken Birdal, 1 Haziran ve 28 Eylül 2004 tarihleri arasında 334 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

82 Anayasası değişmeli Yapılan kimi yasal düzenlemelerin olumlu olduğunu ancak uygulamada her ile göre farklılık gösterdiğini dile getiren Öndül, Terörle Mücadele Yasası'nda yapılan değişiklik ve DGM'lerin kaldırılması örneklerini vererek, kaldırılanın yerine aynısının konulduğunu ifade etti. Öndül, "Demokrasiye doğru bir evrilme var, ama Türkiye yasal ve anayasal açıdan hâlâ demokratik değil" dedi. Dil kullanma yasaklarının sürdüğünü, yargının bağımsız olmadığını, yüzde 10 seçim barajının ve Siyasi Partiler Yasası'ndaki kısıtlamaların devam ettiğini ifade eden Öndül, yeni TCK'da ifade özgürlüğüne ilişkin hükümlerin eskisinden geri olduğunu vurguladı. Farklı dillerin kullanımına ilişkin çıkarılan yasaların aylar sonra uygulanabildiğini dile getiren Öndül, ifade özgürlüğünün diğer özgürlüklerin temeli olduğunu söyleyerek, "159 ve 312'nci maddeler defalarca değiştirildi ama savcıların dava açma hızında azalma olmadı" diye konuştu. İHD'nin önerileri üzerine İçişleri Bakanlığı'nın toplanma ve ifade özgürlüğüne ilişkin genelgesinin illerde mülki ve idari amirler tarafından dikkate alınmadığını söyleyen Öndül, sistematik işkencenin devam ettiğini belirtti.

'Sıfır tolerans söylemi dil oyunu' Hükümetin sıfır tolerans söyleminin gerekli olduğunu ancak uygulama olmadığı sürece "dil oyunu" olacağını ifade eden Öndül, Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi'nin de Hükümet gibi çıkarılan yasalarla yetindiğine dikkat çekerek, "Öyle olsaydı, 1876'daki Kanuni Esasi'den beri işkence olmazdı" dedi. Çıkarılmak istenen Ceza İnfaz Yasası'nın tek tip elbise, zorunlu çalışma gibi hak ihlalleri içerdiğini belirten Öndül, Kürt sorununun demokratik çözümü için siyasi ve demokratik kanalların açık tutulmasını istedi. Boşaltılan köyler için kapsamlı projeler geliştirilmesini isteyen Öndül, genel siyasi af talebini vurguladı.

www.evrensel.net