26 Ekim 2004 01:00

SSK'yı kurum dışına
   verilen paralar batırdı

Hükümet, "Sağlıkta Dönüşüm Programı"nın ilk ayaklarını, SSK hastanelerini Sağlık Bakanlığı'na devrederek atmak istiyor.

Paylaş
Hükümet, "Sağlıkta Dönüşüm Programı"nın ilk ayaklarını, SSK hastanelerini Sağlık Bakanlığı'na devrederek atmak istiyor. Özelleştirmenin de bir adımı olan devir işlemine tepkiler artarken, rakamlar da SSK'nın sağlık harcamalarında aslan payını özel sektörün aldığını ortaya koyuyor. Türk-İş tarafından hazırlanan sosyal güvenlik raporuna göre, 2003'de SSK'ya yapılan sağlık yatırımı 51 trilyon 941 milyar, dışarıdan satın alınan hizmet ise 1 katrilyon 600 trilyonu buldu. 1990'lı yıllardan itibaren sadece SSK değil, Sağlık Bakanlığı'nın da sağlık yatırımları engellendi. SSK'nın 1999'da sağlık yatırım hacamaları 18 milyar 796 milyon lira iken, dışarıdan hizmet satın alınması yoluyla harcanan miktar 223 milyar lira oldu. 2003 yılında ödenen miktarlar SSK'nın sağlık yatırımları aleyhine daha da artarken, dışarıdan hizmet satın alınması karşılığında ödenen miktar 1 katrilyon 600 trilyon lirayı buldu. Yapılan yatırım ise 51 trilyon 941 trilyonda kaldı. Rapora göre, SSK dışarıdan satın almak için ayırdığı payın her yıl için sadece yüzde 5'ini yatırım için harcasaydı kurumun sağlık hizmetleri sunumu bugünkü gibi olmayacaktı. Sağlık alanında kötüye kullanım sağlık hizmetlerinin etkin bir şekilde dışarıdan satın alınmasıyla başladı ve yaygınlaştı. Raporda, yolsuzluk iddialarının da kurumun giderek artan miktarda sağlık hizmetlerini satın almaya başladığı 1980'li yıllardan sonra ortaya çıktığına dikkat çekildi.

IMF ve DB istiyor Kamu sağlık kurumlarına yönelik bu olumsuz gelişmelerin temelinde, sağlık sektörünün kâr getiren bir yatırım alanı olarak görülmesi olduğu belirtilen rapora göre, Dünya Bankası ve IMF de sağlığın piyasalaştırılmasına yönelik politikaları dayatıyor. Dünya Bankası'nın Türkiye gibi ülkelere uygulattığı sağlık statejisinin temelinde, sağlık harcamalarının istikrarlı biçimde artması ancak bunun talep sıkıntısı çekilmeyen tedavi hizmetleri alanına olması gerekiyor. Tedavi hizmetlerine yapılacak ödemelerin de istikrara kavuşmasını isteyen Dünya Bankası, kaynak aktarımını da sağlık sigorta fonları yoluyla olmasını önerdi. Yatırım programında birinci basamak sağlık hizmetleri ise hiç yer almadı.

ÖNCEKİ HABER

Carter'dan John Kerry'ye destek

SONRAKİ HABER

Samsun'daki 19 Mayıs töreninde Kılıçdaroğlu ile Bahçeli tokalaşmadı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa