24 Ekim 2004 21:00

AB suyumuza da gözünü dikti

Türkiye Ziraatçılar Derneği Başkanı İbrahim Yetkin, Türkiye'nin AB'ye giriş sürecinde Türkiye tarımının yıkıma uğramaması için yeni bir tarım stratejisi oluşturması gerektiğine dikkat çekti.

Paylaş
Türkiye Ziraatçılar Derneği Başkanı İbrahim Yetkin, Türkiye'nin AB'ye giriş sürecinde Türkiye tarımının yıkıma uğramaması için yeni bir tarım stratejisi oluşturması gerektiğine dikkat çekti. Yetkin, AB'nin bir başka raporunda olası bir üyelik durumunda Türkiye'nin su kaynaklarını kullanacağına dair ifadelere yer verdiğini belirterek, su konusunda kesinlikle taviz verilmemesi gerektiğini söyledi. Yetkin düzenlediği basın toplantısında, Türkiye ve AB ülkelerinin tarımsal altyapıları arasında derin bir uçurum olduğunu belirterek, bu uçuruma son ilerleme raporunda da vurgu yapıldığını hatırlattı. AB'nin temelinde tarım politikalarının yattığına dikkat çeken Yetkin, AB'nin tarım politikalarını finanse etmek ve yönlendirmek için kullandığı ana aracın, Tarımsal Garanti ve Yönlendirme Fonu olduğunu söyledi. Yetkin, Fon'un 2002 yılında 44.5 milyar Euro ile AB bütçesinin en büyük kalemini oluşturduğunu kaydederek, Türkiye'de ise 6 ürün dışında tüm fiyat desteklerinin kaldırıldığını söyledi. Yetkin, tarımda desteklerin azaltılmasına ilişkin tüm söylemlere karşın, AB'de tarım sektörüne yapılan gelir transferinin arttığını ifade ederek, Türkiye açısından da, uyum sürecinin sağlanalabilmesi için DGD'ye 8 milyar Euro, pazar önlemleri için 1 milyar Euro, kırsal kalkınma önlemleri için 2.3 milyar Euro, toplam desteklerin ise 11.3 milyan Euro ayrılması gerektiğini dile getirdi. Yetkin, gıda güvenliği ve hayvancılık konusundaki engellerin pusuda beklediğini dile getirerek, AB'nin kendi gıda güvenliği konusunda son derece yüksek kriterler getirdiğini, AB bünyesindeki hayvancılık işletmelerinde son derece yüksek verimlilik düzeyi söz konusu olduğuna dikkat çekti. Türkiye'de hayvancılıktaki girdi maliyetlerinin gelişmiş ülkelere göre 3-4 kat daha fazla olduğunu belirten Yetkin, girdi maliyetlerinin en önemli bölümünü ise yem fiyatlarının oluşturduğunu söyledi.

Acil önlemler Yetkin, AB'ye giriş sürecinde Türkiye tarımının yıkıma uğramaması için mevcut tarım politikalarını yeniden gözden geçirerek, yeni bir tarım stratejisi oluşturması gerektiğine dikkat çekerek, tarımda rekabet gücünü ve verimliliği artırmak, başka bir deyişle, üretim maliyetlerini düşürmek, tarımsal işletmelerin yapılarını modernleştirmek gerektiğini belirtti. AB'nin 186 sayfalık Türkiye İlerleme Raporu'nun yanında, ''Türkiye'nin Üyeliğinin AB'ye Etkileri'' başlıklı bir raporu daha olduğunu kaydeden Yetkin, söz konusu raporda, ''Su, önümüzdeki yıllarda giderek stratejik bir konu olacak... Türkiye'nin üyeliği ile su kaynaklarından, Dicle ve Fırat üzerindeki barajlar ile sulama tesislerinin uluslararası yönetimi beklenebilir ve bu AB için önemli bir konudur...'' ifadesine yer verildiğini hatırlattı. Yetkin, AB'nin önde gelen ülkelerinin, dünyadaki iklim değişikliklerine bağlı olarak su kaynaklarını giderek yitirmekte olan bir bölgede yer aldığını belirterek, Türkiye'nin Dicle ve Fırat gibi 2 önemli su kaynağı üzerinde tasarruf etme hakkını hiçbir şekilde elinden çıkarmaması gerektiğini bildirdi.

ÖNCEKİ HABER

Türk Lirası'na imaj ayarı

SONRAKİ HABER

Erdoğan: Güvenli bölgeden çıksınlar, harekât o zaman son erecektir

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa