22 Ekim 2004 21:00

Mülk işçinin yetki Erdoğan'ın

Hükümet SSK'ya bağlı hastanelere, 11 maddelik bir tasarıyla el koymaya hazırlanıyor. Bu amaçla hazırlanan tasarıda, mahkemeler de devre dışı bırakılarak, "anlaşmazlık ve tereddütleri gidermede" Başbakan tek sorumlu kılınıyor.

Paylaş
Hükümet SSK'ya bağlı hastanelere, 11 maddelik bir tasarıyla el koymaya hazırlanıyor. Bu amaçla hazırlanan tasarıda, mahkemeler de devre dışı bırakılarak, "anlaşmazlık ve tereddütleri gidermede" Başbakan tek sorumlu kılınıyor. Bakanlar Kurulu'nda imzaya açılan tasarı, TBMM, Cumhurbaşkanlığı, yüksek mahkemeler, TSK, üniversiteler, mahalli idareler ve mazbut vakıflara ait sağlık birimleri ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'ne ait sporcu eğitim ve sağlık merkezleri hariç, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının sağlık tesislerinin Sağlık Bakanlığı'na devrini öngörüyor. SSK'ya bağlı olan sağlık kuruluşları bedeli karşılığında, bağlı olmayanlar ise bedelsiz olarak Sağlık Bakanlığı'na devredilecek. SSK'ya ait sağlık birimlerinin bedelinin belirlenmesi Maliye, Sağlık ve Çalışma Bakanlığı temsilcilerinden oluşan komisyonlara bırakılıyor. Hazine tarafından karşılanacak bedelin ödenme süresi ve şartlarını belirleme yetkisi de Bakanlar Kurulu'na bırakılıyor.

Personel devri SSK'nın sağlık birimlerinin kadroları ile birlikte Sağlık Bakanlığı'na devredileceğini içeren tasarıda, "geçmek istemeyen işçilerin kanuni hakları ödenerek kurum ile ilişikleri kesilir" deniyor. Memurlar ise kadroları ile birlikte bakanlığa devredilecek. Ancak devredilecek memur kadrolarının adet, sınıf, unvan ve dereceleri üç ay içinde Bakanlar Kurulu'nca tespit edilerek Resmi Gazete'de yayınlanacak. Bakanlıkça ihtiyaç duyulmayan personelin ise "durumuna uygun diğer kadrolara atanacağı" belirtiliyor.

Tek yetkili Devir ve tespit işlemleri ile SSK hastanelerinin devir bedellerinin belirlenmesinde öngörülen komisyon çalışmalarında bir anlaşmazlık ortaya çıkması halinde ise tek yetkili Başbakan kılınıyor. Mahkemeleri, hukuku tümüyle devre dışı bırakan ve yetkiyi tümüyle başbakana bırakan tasarıda, "ortaya çıkacak anlaşmazlık ve tereddütleri gidermeye Başbakan yetkilidir" deniliyor.

ÖNCEKİ HABER

EP, SSK için toplanacak

SONRAKİ HABER

Cezayir'de ‘Buteflika temsilcileri’ne karşı kitlesel eylem

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa