20 Ekim 2004 21:00

Birlikten başka çare yok

AKP Hükümeti'nin sağlık ve sosyal güvenliği özelleştirme, kamu kurumlarını tasfiye, kazanılmış hakları gasp etme girişimleri, emek cephesini birleşmeye zorluyor.

Paylaş
SSK hastaneleri Sağlık Bakanlığı'na devrediliyor, sosyal güvenlikte yıkım anlamına gelecek yasa tasarısı tartışmaya açılıyor, Köy Hizmetleri'nin tasfiyesinde son adımlar atılıyor, kıdem tazminatlarının gaspı sözkonusu, Kamu Yönetimi Temel Kanunu ve Kamu Personel Rejimi Meclis gündeminde... AKP Hükümeti, sermayenin istekleri doğrultusunda ard arda büyük adımlar atarken emek cephesindeki huzursuzluk da yükseliyor. Tek tek sendikalarda saldırılara karşı bir hareketlilik gözlenirken, birlik sorununu aşma çabaları da artıyor. TTB Başkanı Füsun Sayek'in ifade ettiği gibi SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığı'na devri hükümetin bir kararlılık gösterisi. Çünkü bu kararla sadece, tamamen işçilerin alınterinin eseri olan SSK'ya tüm varlığıyla birlikte el konulmuş olmayacak. Aynı zamanda Kamu Yönetimi Temel Kanunu'nun uygulaması da kolaylaşacak. SSK'da çalışan 50 bin kişinin ve Sağlık Bakanlığı'ndaki 200 bin kişinin sözleşmeli personel olmasının önünü açacak. Hem işçileri, hem kamu emekçilerini, hem de tüm halkı yakından ilgilendiren bu konu, bir çok sendika ve meslek örgütünü de harekete geçirdi. SES ve TTB, konfederasyonlar, sendikalar ve kitle örgütleriyle görüşerek bu konuda yapılacak eylemleri ortaklaştırma girişimlerinde bulunuyor.

DİSK'ten eylem DİSK yöneticilerinin, Türk-İş'i arayarak özellikle SSK konusunda birlikte bir şeyler yapılması gerektiğini söylediği öğrenildi. DİSK ayrıca, bir süredir yaptığı hazırlıklar çerçevesinde bugün Okmeydanı SSK Hastanesi'nde eylem düzenleyecek. Ancak DİSK'in bu eyleme, hastanede örgütlü SES ve TTB başta olmak üzere diğer örgütleri çağırmadığı belirtildi. Hastanede çalışan SES ve TTB üyeleri ise eyleme yine de katılacaklarını söylediler.

Türk-İş toplanıyor Türk-İş'e bağlı sendikalar da tepkili. Sağlık-İş Genel Başkanı Başoğlu, bütün konfederasyonları işçilerin malı olan SSK'ya sahip çıkmaya çağırırken, Köy Hizmetleri'nin tasfiyesi kararıyla tehdit altında olan Yol-İş eylem kararı bekliyor. Türk-İş'in "birlikte eylem" çağrılarına ne yanıt vereceği ve bugün toplanacak Olağanüstü Başkanlar Kurulu'nda ne karar alacağı merakla bekleniyor.

KESK Danışma Meclisi Bir yandan 2005 Bütçesi, diğer yandan kamu yönetimi alanındaki yasalarla mücadele içinde olan KESK ise eylemlerine devam edecek. KESK'in Danışma Meclisi hafta sonu toplanarak, bir eylem planı hazırlayacak. KESK'in kasım ayı sonunda mitingler düzenlemesi bekleniyor.


Eyleme başlıyoruz DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi: Özellikle sosyal güvenliğin tasfiyesi ve SSK'ların devri konusunda kamuoyu aldatılıyor. Tuzağa düşmemek gerekir. Bu uygulamalara karşı tepkilerin doğru kanalize edilmesi gerekiyor. Bu konuda bütün sendikalara kurum ve kuruluşlara görev düşüyor. Biz eylem takvimimizi yürürlüğe koyuyoruz, çağrılarımızı yapıyoruz. Bu konuda duyarlılık gösteren her kurumla mücadelenin birleşmesi için her türlü katkıyı sunmaya hazırız.

Masa başında değil sokakta KESK Genel Başkan Sami Evren: Bugün diğer işçi sendikalarıyla görüşmeye ve tüm tarafları bir araya getirmeye çalışacağız. Bütün sendikalar tepkili ama bu yetmez. En kısa zamanda bir araya gelmemiz ve tutum almamız gerekiyor. Hangi gerekçe olursa olsun emek örgütlerinin bir arada olması gerektiğini düşünüyoruz. Masa başında değil sokakta da aynı dayanışma olmalı.

Karar bekliyoruz Yol-İş Genel Başkanı Fikret Barın: Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün kapatılması iki yıldır gündemde. Tepkimizi göstereceğiz. SSK'yı devredemezler, çünkü malın sahibi belli. Bununla ilgili Türk-İş de açıklama yaptı. Türk-İş Başkanlar Kurulu olağanüstü toplanıyor. Bu toplantı, önümüzü görmemiz açısından çok önemli. Bir karar çıkmasını bekliyoruz. Bu karara göre hareket edeceğiz. Karar çıkmazsa kendi bildiğimiz yaparız.

Sessiz kalamayız Yol-İş İstanbul 1 No'lu Şube Başkanı Ali Akdağ: Hükümet SSK'nın özelleştirilmesinin ve bedelsiz devredilmesinin yollarını arıyor. Buna sessiz kalmamız kadar abes bir şey olamaz. Yıllardır verdiğimiz mücadelenin inkârı olur bu. İstanbul şube başkanlarını aradım, en başta İstanbul'da bir tepkinin oluşması gerektiğini düşünüyoruz. KESK'li, DİSK'li arkadaşlarımızla da birlikte olmalıyız. Aşağıdan yukarıya gerekli baskıyı yapmalıyız.


ORTAKLAŞMA ÇABASI

SES GENEL BAŞKANI İSMAİL HAKKI TOMBUL: SSK'ların Sağlık Bakanlığı'na devri Genel Sağlık Sigortası'nın altyapısıdır, özelleştirme sürecini tamamlayacaktır. Bu durum sadece sendikamıza üye çalışanları değil 35 milyon SSK'lıyı ilgilendiriyor. Biz kendi başımıza bir faaliyet örgütleyebiliriz ama işçi örgütleri ve işçilerle yapmak istiyoruz. Diğer konfederasyon ve sendikalarla görüşüyoruz. Ortaklaşmak önemli. SSK hastanelerinde toplu nöbet tutma ve basın açıklamaları yapma gibi önerilerimiz var. DİSK'in hazırlıkları var, Türk-İş'e bağlı sendikalar tepkili, TTB ile görüşüyoruz. Ayrıca KESK'in Danışma Meclisi toplanacak ve bir plan hazırlayacağız.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ BAŞKANI FÜSUN SAYEK: Dün nasıl mücadele ettiysek yarın daha güçlü ve tüm taraflarla mücadele etmemiz gerekiyor. İşçi ve kamu emekçileri sendikalarıyla görüşüyoruz. Programların bir kısmı ortaklaşacaktır. Netleşmiş bir program olmadığı için bir şey söylememiyorum. Ama sembolik olduğu için Sağlık Bakanlığı bütçesinin görüşüldüğü gün bir etkinlik yapacağız. Bunun biçimini henüz kararlaştırmadık. DİSK, Türk-İş, KESK'le zaten görüyüruz. SES'le, Hasta Hakları Dernekleri, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği ile birlikteliklerimiz var.

SAĞLIK-İŞ GENEL BAŞKANI MUSTAFA BAŞOĞLU: SSK'nın kurulduğu günden beri sigortalılara sağlık hizmeti vereceği, kanunla güvence altına alınmıştır. Bu amaçla da işçiler kuruma ücretlerinin yüzde 11'i oranında pirim ödemektedirler. İşçilerin ödediği bu primler üniversitelere, özel hastanelere, son olarak da Sağlık Bakanlığı hastanelerine kaydırılmaktadır. Haksızlık ve yanlışlık buradadır. Üç işçi konfederasyonunun yönetim kademeleri bir araya gelerek kendi hastanelerine sahip çıkmalı ve yapılmak istenen bu yanlışı durdurmak amacıyla hükümeti uyarmalıdır.

Reklam
Reklamsız Evrensel için abone ol
ÖNCEKİ HABER

KKTC'de hükümet istifa etti

SONRAKİ HABER

KESK dava açtı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa