20 Ekim 2004 21:00

Zararları ödememe komisyonu

Bölgedeki çatışmalar sırasında mağdur olan vatandaşların zararlarının karşılanması amacıyla çıkarılan yönetmelik, nihayet Resmi gazetede yayınlandı. Komisyonlarda ise, kitle örgütleri yok.

Paylaş
Bölge illerinde yaşanan çatışmalar sırasında mağdur olan vatandaşların zararlarının karşılanması amacıyla temmuz ayında çıkarılan, "Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun"un uygulanmasına ilişkin yönetmelik nihayet resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Aradan aylar geçmesine rağmen yönetmeliğin yayınlanmaması insan hakları örgütleri tarafından eleştirilmişti. Yönetmelik, zarar tespit komisyonlarının kuruluşu, çalışma usulleri ve görevleri ile komisyona yapılacak başvurularda takip edilecek hususların belirlenmesi, cana ve mala yönelik zararların tespit edilmesi, zararları sulh yoluyla karşılayacak safi miktarların belirlenmesi, nakdi ödemenin şekli vb. usulleri belirliyor.

Vali onay verirse Her ilde ayrı ayrı zararları tespit etmek amacıyla kurulacak olan komisyonlar, yapılacak başvurular üzerine 10 gün içinde valinin onayı ile kurulacak. Komisyon ise valinin görevlendireceği bir vali yardımcısı başkanlığında bir başkan ve altı üyeden oluşacak. Üyeler o ilde görev yapan ve kurumlarında en az şube müdürü veya eşdeğer unvana sahip kamu görevlileri arasından seçilecek; maliye, bayındırlık ve iskan, tarım ve köyişleri, sağlık, sanayi ve ticaret konularında uzman birer kişi ile barodan bir avukatın katılımı ile oluşturulacak.

Komisyonun sorumlulukları Oluşturulan komisyonlar, başvurunun ardından yönetmelik kapsamına giren bir zararın bulunup bulunmadığını tespit edecek. Komisyonun zarar bulunması halinde hazırladığı uzlaşma metnini veya zarar bulunmaması halinde ise ilgili yazıyı bakanlığa ve başvuru sahibine gönderecek. Başvurularla ilgili olarak komisyon, gerek görmesi halinde konuya ilişkin keşif yapabilecek. Komisyonun kararları doğrultusunda hayvanlara, ağaçlara, ürünlere ve diğer taşınır ve taşınmazlara verilen her türlü zarar, yaralanma, sakatlanma ve ölüm hallerinde uğranılan zararlar ile tedavi ve cenaze giderleri ile 'terörle mücadele' kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle kişilerin mal varlıklarına ulaşamamalarından kaynaklanan maddi zararlar karşılanacak.

Mağdur da soruşturulacak Komisyon çalışmasında zararı tespit ederken, zarar görenin beyanını dikkate alırken, adlî, idarî ve askerî mercilerdeki bilgi ve belgeleri de göz önünde bulunduracak ve zarar görenin kusuru veya ihmali varsa bunları da tespit edecek. Komisyon zararları tespit ederken, ölüm, sakatlık ve yaralanma durumlarından olayın meydana geliş tarzını ve kişinin etkilenme durumunu açıklayan olay tutanağı, olayın ardından sağlık kuruluşların verdiği raporları isteyecek. Zarar mala gelmiş ise olay tutanağı ile zararın tespitine ilişkin her türlü belgeyi isteyecek.

Reklam
Reklamsız Evrensel için abone ol
ÖNCEKİ HABER

Seydişehir Alimünyum Eti'ye iade edilsin

SONRAKİ HABER

KESK'in 2. Kadın Kurultayı başlıyor

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
Evrensel Ege Sayfaları
EVRENSEL EGE

Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...