20 Ekim 2004 01:00

Ortadoğulu edebiyatçılar
   Diyarbakır'da buluşacak

"Ortadoğu Edebiyat Günleri"nin ikincisi, 30 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Büyükşehir Belediyesi, etkinlik için önerileri değerlendiriyor. Katılımcıların otel lobilerinden sokağa çıkıp halka karışması hedefleniyor.

Paylaş
İlki 2003 yılı Kasım ayında Diyarbakır'da, Büyükşehir Belediyesince düzenlenen, "Ortadoğu Edebiyat Günleri"nin bu yıl ikincisi yapılacak. 30 Kasım-5 Aralık 2004 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Edebiyat Günleri, paneller, sempozyumlar ve çeşitli etkinliklerle bu yıl daha geniş bir çerçeve ile planlanıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 16 Ekim Cumartesi günü kültür sanatla ilgili kurum ve şahsiyetleri davet ederek ilk toplantısını yaptı. İlk toplantıda daha çok programın çerçevesi, içeriği tartışıldı. Öneriler değerlendirildi.

Planlar, öneriler Geçtiğimiz yıl yapılan Ortadoğu Edebiyat Günlerine, ağırlıklı olarak Avrupa'da yaşayan Kürt edebiyatçılar ile Suriye, Irak ve İran'dan edebiyatçı ve yazarlar katılmıştı. Bu yıl yine aynı çevrelerin yanında Ortadoğulu ve farklı dillerde edebiyat eserleri veren halkların yazarlarının da katılımının sağlanması hedefleniyor. İlk toplantıya katılan kurum temsilcileri genel olarak çokkültürlülük teması üzerinde durdular. Bununla birlikte karşılaştırmalı edebiyat, Ortadoğulu edebiyatçıların buluşması, ünlü Kürt şairi Cigerxwîn adına her yıl düzenlenecek, ödüllü bir uluslararası şiir yarışması da öneriler arasında yer aldı. Kürtçe yazılı edebiyat eserlerinin daha fazla okunması için nelerin yapılabileceği konusunun tartışmaya açılacağı da değişik kurum temsilcileri tarafından dile getirildi. Kuzey Mezopotamya antropolojisi ve arkeolojisinin bölge edebiyatına etkileri ve katkıları da bir panel konusu olarak önerildi. Uygun bulunduğu takdirde bu başlık altında arkeolog ve antropologlarla bu alandan beslenen edebiyatçılar buluşmasının da ilgi görebileceğinden söz edildi. Bu çerçevede Martin Von Brunesen, Halet Çambel, Andreas Şahner, Aslı Özdoğan gibi akademisyenlerin davet edilebileceği önerildi. Ayrıca Kürtçe yazan Mehmed Uzun ile Fransızca yazan Amin Maulof'un katılacağı anadilde yazmak, anadilde yazamamak ve hedef kitlesine ulaşıp ulaşamamak içerikli bir panel yapılmasının ilginç olabileceği önerildi. Bu çerçevede biri Diyarbakır'dan diğeri de Lübnan'dan giden, ikisi de Avrupa'dan (İsveç ve Fransa) Ortadoğu'ya yönelik edebiyat yapan ama dünyayla da eserlerini paylaşan iki edebiyat insanının tartıştırılmasının yaratacağı zenginliğe dikkat çekildi. Yazarlardan Mehmed Uzun'un İsveç'te eserlerini Kürtçe yazarken, Amin Maalouf'un ise anadili Arapça olmakla birlikte Fransızca'yı tercih etmesinin anadil, tercih ve anadilden uzaklaşma ayrımı anlamındaki ince ayrıntıyı tartıştırmadaki inceliğe dikkat çekildi. Edebiyat Günleri sırasında, konukların otel lobileriyle ve kapalı tartışma mekânlarıyla sınırlı kalmayıp, halkın içinde kalıcı izler bırakan aktiviteler gerçekleştirmelerinin önemi de vurgulandı. Konuyla ilgili yazılı öneri sunmak isteyenler için de Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Festival Bürosu'nun internet adresi verildi. Öneriler, [email protected] elektronik posta adresine yazılı olarak bildirilebilir.

ÖNCEKİ HABER

'Faili meçhuller' hatırlandı

SONRAKİ HABER

HDP’den askerlik kanununa vicdani ret şerhi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa