Gıda yeterliliğimizde tehlike artıyor

Ziraat Mühendisleri Odası, Gıda Mühendisleri Odası, Çankaya Belediyesi, TEMA Vakfı tarafından düzenlenen "tarladan sofraya gıda güvenliği" konulu sempozyum bitti.

Ziraat Mühendisleri Odası, Gıda Mühendisleri Odası, Çankaya Belediyesi, TEMA Vakfı tarafından düzenlenen "tarladan sofraya gıda güvenliği" konulu sempozyum bitti. Sempozyumda iki gün boyunca gıda sektörü masaya yatırılarak, tarımı bitirilen Türkiye'nin gıda alanında nasıl dışa bağımlı hale getirildiği gözler önüne serildi. Sempozyumun son oturumunda ise tarımla ilgili tüm kesimlerin acilen ulusal tarım politikalarını oluşturarak, bunların hayata geçmesi için çaba sarf etmesi gerektiğine dikkat çekildi. Bu bölümde söz alan CHP Milletvekili Prof. Dr. Gürol Ergin, Türkiye'de üretilen ürünlerin dışarıdan getirilmesinin kesinlikle anlaşılamayacağını ifade ederek, kaçak gıda girişinin Türkiye tarımına ayrı bir darbe vurduğunu söyledi. AKP milletvekili Vahit Kirişci ise hammaddeden pazara, tarımın birçok alanının çözüm beklediğini ifade etti. Yeni Gıda Yasası'nı ele alan Kirişci, Tarım Bakanlığı'nın mevcut kadroları ile Türkiye çapında tüm denetimleri yapmasının mümkün olmadığını kabul etti. Kirişci, sektörün sahipsiz olduğunu iddia ederek, IMF, DTÖ, AB dayatmalarını ise küreselleşmenin getirdiği kaçınılmaz dayatmalar olarak nitelendirdi. Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Gökhan Günaydın da, Türkiye'nin her yıl kendi yetiştirdiği ürünleri dışarıdan almak için 2 milyar dolar ödediğini belirtti. Dünya Bankası'nın kendi hazırladığı raporda bile Türkiye'de üreticinin giderek üretimden vazgeçtiğine yer verdiğini belirterek, 450 bin hektarlık alanda üreticinin üretimden vazgeçtiğini söyledi.

Türkiye'ye GDO'lu ürün giriyor Türkiye'ye 2003 yılında 1.8 milyon ton mısır girdiğini ifade eden Günaydın, bu mısırın yüzde 80'inin ABD ve Arjantin'den geldiğini ve açıkca Türkiye'ye genetiği değiştirilmiş ürünler sokulduğunu söyledi. Günaydın, "biz genetiği değiştirilmiş ithal mısırı, ithal soyayı istemiyoruz, çünkü biz bu ürünleri rahatlıkla yetiştirebiliyoruz" dedi. Günaydın, tarımla uğraşan herkesin biraraya gelerek, ulusal tarım politikalarını ortaya çıkarması ve hayata geçirilmesi için çaba sarf etmesi gerektiğini ifade ederek, "artık somut adımlar atmaz isek, patinaj yapmaya devam edeceğiz. Türkiye, kırsalında 23 milyon insanın açlık sınırında yaşamasını hak etmiyor" diye konuştu. Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Petek Ataman da, yeni Gıda Yasası'nın yetkileri tek elde topluyormuş gibi göründüğünü ancak, Kamu Temel Yasa Tasarısı yasalaştığında, yetkilerin yerel idarelere devir edileceğine dikkat çekti.

www.evrensel.net