10 Ekim 2004 21:00

2005'e büyük randevu

ABD'nin savaşlarına karşı biraraya gelen Türkiyeli aydın, yazar, gazeteci ve bilim insanları Uluslararası Doğu Konferansı'nı 2005'te toplayacak.

Paylaş
ABD'nin Irak işgaline karşı biraraya gelen Türkiyeli gazeteci, yazar, siyasetçi ve bilim insanlarının Ortadoğu ülkelerine yaptıkları geziler ile başlattıkları Uluslararası Doğu Konferansı toplama çalışmalarının en önemli ayaklarından biri olan Türkiye Buluşması, yaklaşık 100 aydının katıldığı grup çalışmaları ile sona erdi. Türkiye Buluşması'nda Uluslararası Doğu Konferansı'nın 2005 yılı sonbaharında gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı. 8-10 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen ve "Doğu nedir?, Doğu'nun mevcut durumu nedir?, Doğu ne yapmalıdır?, Doğu hangi araçlarla alternatif üretebilir?" sorularına yanıt arandığı grup çalışmalarının ardından Buluşma'nın son gününde çalışmalar değerlendirilerek Uluslararası Konferans delegeleri açıklandı.

Sonuç bildirisi Üç gün süren çalışmaların ardından oluşturulan Konferans Sonuç Bildirisi'ni ise Kenan Çamurcu okudu. Bir yanda büyük gelişmişliğe karşın dünyada artan yoksulluk ve umutsuzluk, derinleşen gelir uçurumlarına dikkat çekilen bildirgede, Ruanda'dan Bosna'ya, Filipinler'den ABD metropollerine kadar her yerde kanlı etnik dini çatışmalar, soykırıma varan devlet politikaları ile beslenen bir şiddet ve saldırganlık dalgasının estiğinin altı çizildi. Bildiride, "Bu anaforun merkezinde ise rakipsiz askeri, ekonomik ve teknik güç ve ağırlığı ile ABD'nin kendi kuvvet hukukunu ikame etmeye dönük, uluslararası huku ve evrensel değerleri hiçe sayan politikaları yer alıyor. Bu yeni emperyal politikaların öncelikli hedefi ise Ortadoğu ve son kurbanı da Irak" denildi. Bildiride, batı uygarlığının yükselişinden beri Ortadoğu'nun benzer durumlarda defalarca karşı karşıya kaldığının, hatta batının teknolojik, ekonomik ve askeri, güç artışının her aşaması Ortadoğu üzerinde yeni bir tahakküm dalgası, işgaller, iç çatışmalar, baskıcı rejimler, suni sınırlar, derinleşen sosyal-siyasi uçurumlar olarak yansıtıldığı da vurgulandı. "Irak'a yapılan saldırı ve işgalin daha şimdiden tüyler ürpertici kan ve yıkım tablosu karşısında harekete geçerek bir Doğu Konferansı Girişimi başlatan bizler; önümüze sadece bu fasit dairenin nasıl kırılabileceği sorusunu koyuyor değiliz. ABD'nin batı uygarlığının ekonomik, bilimsel, kültürel kazanımlarını bu uygarlığın evrensel değer öğelerini iptal edercesine çıplak bir tahakküm ve tehdit aracı olarak kullanması karşısında çaresiz kalan dünyamızın yüzyüze olduğu uygarlık paradoksunu sorgulamaksızın o soruya gerçek bir cevap verilemeyeceğinin bilincindeyiz" denilen bildiride, uygarlığın ilk filizlendiği, bir dizi parlak uygarlığın vatanı ve aynı zamanda farklı uygarlık dünyaları arasında asırlarca köprü olagelmiş bu bölgenin emsalsiz tarihsel miras ve birikimine yakışır bir silkinişe ihtiyacı olduğu da belirtildi.

Ortak kaygılar Konferans sonuç bildirisi şöyle devam etti; "Bizler, kültürel kimliğimizin, tarihsel birikimimizin ve entellektüel sorumluluğumuzun gereği olarak, tüm farklılıklarımızı geri plana atarak, halklarımızın geleceği ile ilgili ortak kaygılar ve sorular etrafında, sinerji yaratacak, bir sorgulama, arayış ve keşif harekatı başlatmak ve kendimizi bu bilinç çerçevesinde yeniden üretmek üzere yola çıkmaktayız. Çağrımız, bu diyalog ve arayışı anlamlı bulup beslendiğimiz zengin tarihsel kültürel mirasın çoğul karekterinden katılımcı, eşitlikçi ve özgürlükçü değerleri damıtarak, önümüze dikilmeye çalışan kaotik, karanlık geleceğe meydan okuyan, yeni ışıklı bir dünya umudunu hâlâ koruyan herkese açıktır". Sonuç bildirisinin okunmasının ve çalışma gruplarının çalışmalarını sunmalarının ardından Uluslarası Konferans çalışmalarına ilişkin yapılan kısa bir tartışma toplantısının ardından Türkiye Buluşması sona erdi.

ÖNCEKİ HABER

Truva Folklor Derneği
   çalışmalarına başladı

SONRAKİ HABER

Akşener: Türkiye'nin bekasıyla yerel seçimlerin alakasını kuramıyorum

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa