08 Ekim 2004 21:00

Hükümet uyacak mı?

Uzlaştırma Kurulu en düşük memur maaşının 480 milyon liradan 550 milyona çıkarılarak, ilk iki altı ay yüzde 6'şar zam yapılmasını kararlaştırdı. Hükümetin, bu önerilere uyup uymayacağı ise Bakanlar Kurulu'nun, daha doğrusu Başbakan Erdoğan'ın kararına bağlı.

Paylaş
Hükümet ile memur sendikaları arasında yüzde 10 zam dayatması nedeniyle tıkanan toplugörüşmelerde devreye giren Uzlaştırma Kurulu'nun kararları dün belli oldu. Kurul 480 milyon lira olan en düşük memur maaşının, ikramiye de dahil olmak üzere kamudaki en düşük işçi ücreti olan 550 milyon liraya çıkarılmasını, ayrıca ilk ve ikinci altı aylar için yüzde 6'şar zam yapılmasını istedi. Kurul, geçen yıl verilmesini istediği sosyal yardımların da artırılarak uygulanmasını önerdi. Uzlaştırma Kurulu'nun önerisi, 480 milyon lira olan en düşük memur maaşında 70 milyonluk bir artış sağlıyor. Kurul, bu zammın üzerine en düşük memur maaşına ilk ve ikinci altı aylar için yüzde 6'şar zam önerirken, diğer memur maaşları için ise ilk ve ikinci altı aylar yüzde 5'er zam yapılmasını istedi. Kurul ayrıca, enflasyonun her altı ayda hedeflenin üzerine çıkması durumunda, bu artış miktarının 6 aylık dönemler sonunda aylıklara yansıtılmasını da istedi.

Sosyal yardımlar Yüksek Hakem Kurulu Başkanı Engin Doğu başkanlığında, Prof. Dr. Turgut Tan, Prof. Dr. Fevzi Devrim, Prof. Dr. Kadir Arıcı, Prof. Dr. Eyüp Bedir'den oluşan Uzlaştırma Kurulu, kira, gıda, ulaşım yardımı gibi sosyal haklarla ilgili 2002 ve 2003 yıllarında belirledikleri rakamların "zaman içinde ve imkânlar ölçüsünde" artırılmasını önerdi. Kurul, geçen yıl 600 bin lira olan kira yardımının ilk altı ay için 25 milyon liraya, ikinci altı ay için ise 35 milyon liraya, gıda yardımının aylık 20 milyon, ulaşım yardımının ise 30 milyon liraya çıkarılmasını istemişti. "Görev tazminatının tüm memurları kapsayacak şekilde yaygınlaştırılması" kararını bu yıl da yineleyen Uzlaştırma Kurulu, kurumlar arasında farklılık arz eden giyecek yardımının da bir standarta kavuşturulması gerektiğini kaydetti.

Söz hükümette Kurul geçen yılın aksine bu yıl memur maaşlarındaki geçmiş yıl kayıplarına değinmedi. Geçen yıl, 2003 yılı kayıplarının karşılanması amacıyla 200 milyon lira seyyanen ödeme öneren Kurul'un kararı dikkate alınmamış ve hükümet 160 milyon liralık seyyanen ödeme yapmıştı. Uzlaştırma Kurulu kararlarının önümüzdeki hafta yapılacak Bakanlar Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyor. AKP Hükümeti, bundan önceki iki yıl, kurul kararlarını uygulamak yerine IMF'nin isteği doğrultusunda hareket etmeyi tercih etti. Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, "yüzde 10'un üzerinde bir artış yapamayız" sözleri ile bu yıl da, kararlara uymayacakları işaretini vermişti. Şimdi 2 milyon memur, aileleriyle birlikte, kulağını Bakanlar Kurulu'ndan çıkacak karara verdi.


KESK: Kararlara uyulsun KESK Genel Başkanı Sami Evren, Uzlaştırma Kurulu'nun kararının hükümetin mali haklarla ilgili önerisinden daha ileri olduğunu belirterek, "En düşük kamu işçisinin aldığı para 50 milyon liralık sosyal hakla birlikte net 552 milyon liradır. En düşük kamu çalışanı maaşı ise 481 milyon liradır. Yani taban aylığına 70 milyon liralık seyyanen zam öneriyor. Ulaşım, çocuk, kira, giyecek gibi sosyal yardımların da günün koşularına göre uyarlanmasını istiyor. Bu öneri bizim taleplerimizi karşılamıyor. Ancak burada üzerinde durduğumuz asıl konu iki yıldır hükümetlerin Uzlaştırma Kurulu kararlarına uymaması" dedi. Türkiye'de AB rüzgârı estirenlerin, sıra işçi ve kamu çalışanlarına geldiği zaman sustuğuna dikkat çeken Evren, "AB Sosyal Şartı'na ve ILO normlarına uygun davrandıkları takdirde bu kararları uygulamak zorundalar. Kurul kararlarına uyulmadığı takdirde yapacağımız eylemlerin meşruiyeti daha güçlü olacaktır" diye konuştu.

Kamu-Sen: Memnun edici Kararların kendilerini memnun ettiğini, kamu çalışanlarının beklentilerinin büyük ölçüde karşılanacağını kaydeden Kamu-Sen Başkanı Bircan Akyıldız, 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle en düşük memur maaşının en düşük kamu işçisi ücretine denk geleceğini, altışar aylık yüzde 6 oranındaki rakamın bunun üzerinde olacağını söyledi. Hükümet ile tekrar bir araya gelineceğini hatırlatan Akyıldız, hükümeti Uzlaştırma Kurulu kararlarına uymaya çağırdı.

Aksu'dan Başbakan'a mektup Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Aksu ise Başbakan Erdoğan'a gönderdiği mektupta, bürokrasiden şikâyet etti. Yüzde 10'luk zammın "az maaş alana çok, çok maaş alan az" olarak yansıtılması yönünde Başbakan'ın talimatı olduğunu, ancak bu talimatın bürokratik oligarşiye takıldığını iddia eden Aksu, Başbakan'a "sözünüz yere düşmüştür" dedi. Aksu Uzlaştırma Kurulu kararlarının da dikkate alınarak, tüm memurlara ilk altı ay için 100, ikinci altı ay için 80 milyon lira artış talep ettiklerini bildirdi.


KESK: Kararlara uyulsun KESK Genel Başkanı Sami Evren, Uzlaştırma Kurulu'nun kararının hükümetin mali haklarla ilgili önerisinden daha ileri olduğunu belirterek, "En düşük kamu işçisinin aldığı para 50 milyon liralık sosyal hakla birlikte net 552 milyon liradır. En düşük kamu çalışanı maaşı ise 481 milyon liradır. Yani taban aylığına 70 milyon liralık seyyanen zam öneriyor. Ulaşım, çocuk, kira, giyecek gibi sosyal yardımların da günün koşularına göre uyarlanmasını istiyor. Bu öneri bizim taleplerimizi karşılamıyor. Ancak burada üzerinde durduğumuz asıl konu iki yıldır hükümetlerin Uzlaştırma Kurulu kararlarına uymaması" dedi. Türkiye'de AB rüzgârı estirenlerin, sıra işçi ve kamu çalışanlarına geldiği zaman sustuğuna dikkat çeken Evren, "AB Sosyal Şartı'na ve ILO normlarına uygun davrandıkları takdirde bu kararları uygulamak zorundalar. Kurul kararlarına uyulmadığı takdirde yapacağımız eylemlerin meşruiyeti daha güçlü olacaktır" diye konuştu.

Kamu-Sen: Memnun edici Kararların kendilerini memnun ettiğini, kamu çalışanlarının beklentilerinin büyük ölçüde karşılanacağını kaydeden Kamu-Sen Başkanı Bircan Akyıldız, 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle en düşük memur maaşının en düşük kamu işçisi ücretine denk geleceğini, altışar aylık yüzde 6 oranındaki rakamın bunun üzerinde olacağını söyledi. Hükümet ile tekrar bir araya gelineceğini hatırlatan Akyıldız, hükümeti Uzlaştırma Kurulu kararlarına uymaya çağırdı.

Aksu'dan Başbakan'a mektup Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Aksu ise Başbakan Erdoğan'a gönderdiği mektupta, bürokrasiden şikâyet etti. Yüzde 10'luk zammın "az maaş alana çok, çok maaş alan az" olarak yansıtılması yönünde Başbakan'ın talimatı olduğunu, ancak bu talimatın bürokratik oligarşiye takıldığını iddia eden Aksu, Başbakan'a "sözünüz yere düşmüştür" dedi. Aksu Uzlaştırma Kurulu kararlarının da dikkate alınarak, tüm memurlara ilk altı ay için 100, ikinci altı ay için 80 milyon lira artış talep ettiklerini bildirdi.

ÖNCEKİ HABER

Meclis'in gündemi AB

SONRAKİ HABER

Recep Hantaş'ı öldürmekten tutuklanan polis tahliye edildi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa