07 Ekim 2004 21:00

70 milyonun meselesi

Hükümet, başta SSK olmak üzere tüm kamu kurumlarına bağlı hastaneleri, dispanserleri, sağlık ocaklarını Sağlık Bakanlığı'na devretmeye hazırlanıyor. Bunun halkın sağlık hakkının yok edilmesinin önemli bir adımı olduğuna dikkat çeken meslek örgütleri ve sendikalar, "İzin vermemeliyiz" diyor.

Paylaş
Sendikaların ve meslek örgütlerinin itirazlarına rağmen sosyal güvenlik kurumlarını tek çatı altında toplamayı planlayan AKP Hükümeti, SSK'nın tasfiyesine başladı. "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığı'na Devredilmesine Dair Kanun Tasarısı" taslağı hazırlandı. Taslak TBMM, Cumhurbaşkanlığı, askeriye, üniversiteler ile mahalli idareler hariç, bütün kamu kurum ve kuruluşlarını kapsıyor. Taslağın yasalaşması durumunda; SSK da dahil, bu kurum ve kuruluşlara ait hastaneler, tabiplikler, sağlık evleri, sağlık ocakları, sağlık merkezleri, dispanserler ile sağlık hizmeti sunan bütün birimler, buralarda çalışan personel, taşınır ve taşınmaz mallar, araç, gereç, malzeme, demirbaş, taşıtlar, her türlü hak ve yükümlülükler ve bütçe ödenekleriyle "bedelsiz" olarak Sağlık Bakanlığı'na devredilecek. Taslağa göre, bakanlıkça devralınan sağlık birimleri, "ilgisine göre döner sermaye ile ilişkilendirilebilecek."

148 hastane Böylece 1946 yılında işçilerin primleriyle kurulan ve finanse edilen, yasal olarak idari ve mali özerkliğe sahip olan SSK'nın, 148 hastanesi, 212 dispanseri, 202 sağlık istasyonu, 3 ağız ve diş sağlığı merkezi, 6 dispanser/ağız ve diş sağlığı merkezi, 2 dispanser ve hemodiyaliz merkezi, altın tepsi içinde Sağlık Bakanlığı'na sunulacak. SSK sağlık kurumlarında çalışan 53 bin 985 personel de, tıpkı taş binalar ve ekipmanlar gibi Sağlık Bakanlığı'na devredilecek. Kamu Yönetimi Temel Kanunu da çıkarsa, Sağlık Bakanlığı'na devredilen bu kurumlar ve çalışanlar, İl Özel İdareleri'ne oradan belediyelere devredilebilecek. AKP'nin "Sosyal Güvenlik Reformu"na göre de sağlık, ek vergiler getiren ve sadece belli hizmetleri kapsayan Genel Sağlık Sigortası ile finanse edilecek.


'SSK'nın tasfiyesine izin vermemeliyiz' Taslağı gazetemize değerlendiren Türk Tabipleri Birliği 2. Başkanı Metin Bakkalcı, yıllardır, sağlık hizmetlerinin ve finansmanının tek elden yürütülmesini, eşit, nitelikli ve parasız sağlık hakkını savunduklarını hatırlatarak, AKP Hükümeti'nin ise tek çatı fikrine "finansmanı hizmetten koparma" felsefesi ile yaklaştığını kaydetti. Bakkalcı, taslakta "hizmetin tek elden sunulmasının amaçlandığı" ileri sürülürken, Kamu Yönetimi Temel Kanunu ile Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatının İl Özel İdareleri'ne devredilmek istendiğine dikkat çekti. Metin Bakkalcı, "Böyle bir gerekçeyi kullanmak içtensizlikle bile açıklanamaz. Sağlığı binlerce parçaya ayırarak piyasaya açmak ve asgari sigorta niteliğindeki Genel Sağlık Sigortası ile finanse etmek için bunlar yapılıyor. Bu sadece sağlıkçıların ya da çalışanların değil, 70 milyonun meselesidir. Bu taslağın yasalaşmasına izin vermemeliyiz" dedi.


'Mümkün değil' SSK Yönetim Kurulu'ndaki Türk-İş Temsilcisi Yol-İş Genel Başkanı Fikret Barın da tek çatı dayatmasına şiddetle karşı çıktıklarını söyledi. Barın, "SSK'nın sahibi bellidir. Bu devrin yasal bir boyutu da yok. Sade vatandaşa 'Senin evini devlete devrediyorum' demekten farkı yok. Rızamızı almadan yapmaları mümkün değil" diye konuştu.


Kocaman bir yalan! SES Genel Başkanı İsmail Hakkı Tombul da "sağlık kuruluşlarının tasarruf ve verimlilik için tek elden koordine edilmesi" gerekçesinin "kocaman bir yalan" olduğunu söyleyerek, Kamu Yönetimi Temel Kanunu'na göre sağlık kuruluşlarının il özel idarelerine devredileceğini belirtiyor. İşçilerin parasıyla kurulan SSK'nın sahiplerine sormadan bedelsiz olarak devredilmesinin hukuksuz bir uygulama olacağını da ifade eden Tombul, şöyle devam etti: "Biz de sağlık kuruluşlarının tek elden koordinasyonundan yanayız, ancak bunun için hizmet ile finansmanın birlikte ele alınması gerekir. Sağlık giderleri genel bütçeden karşılanmalıdır. AKP ise bunun tersine SSK'nın çökertilmesi ve sağlık hizmetlerinin piyasaya açılmasını sağlamak için bu yasayı çıkartıyor. Çalışanları ve işçi örgütlerini SSK'ya sahip çıkmaya davet ediyoruz."

Reklam
Reklamsız Evrensel için abone ol
ÖNCEKİ HABER

'AB teselli verdi'

SONRAKİ HABER

Ülker, Hak-İş'e sendika kurdu

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
Evrensel Ege Sayfaları
EVRENSEL EGE

Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...