Metal işçisi eyleme başlıyor

Birleşik Metal-İş Sendikası MESS'in grup toplusözleşmelerindeki dayatmacı tutumunu protesto etmek ve kazanılmış hakları korumak için bir dizi eylem kararı aldı.

Birleşik Metal-İş Sendikası MESS'in grup toplusözleşmelerindeki dayatmacı tutumunu protesto etmek ve kazanılmış hakları korumak için bir dizi eylem kararı aldı. Merkez TİS Komisyonu, 28 Eylül tarihinde grup toplu iş sözleşmesinde gelinen durumu değerlendirerek, yapılması gereken eylem ve etkinlikler hakkında Sendika Genel Yönetim Kurulu'na bir dizi öneride bulunmuştu. Genel Yönetim Kurulu da bu öneriler çerçevesinde eylem takvimi oluşturdu. Sendikanın 1-14 Ekim tarihleri arasında gerçekleştireceği eylemler şöyle:
  • Vardiya girişlerinde servis araçlarından inilerek işyerlerine alkışlı ve sloganlı yürüyüş yapılacak.
  • Fazla mesaiye kalınmayacak.
  • TİS süreci sonuna kadar talepleri içeren kokartlar takılacak.
  • Servis güzergâhları, semt pazarları ve metal işkolundaki işyerlerine yönelik el ilanları dağıtılacak.
  • İşyerleri için hazırlanan bildiriler tüm vardiyalarda, yemekhanelerde okunacak.
  • Marmara Bölgesi'nde bulunan işyerlerindeki metal işçileriyle "Metal işçileri buluşuyor" başlıklı kapalı salon toplantısı yapılacak.
  • MESS'e bağlı tüm işyerlerinde sakal bırakma eylemi gerçekleştirilecek.

    www.evrensel.net