Türkiye'ye farklı müzakere

Avrupa Komisyonu, Türkiye ilerleme raporuna hazırlanırken, AB devlet ve hükümet başkanlarına, müzakerelerin başlaması önerisini kaleme alıyor.

Avrupa Komisyonu, Türkiye ilerleme raporuna hazırlanırken, AB devlet ve hükümet başkanlarına, müzakerelerin başlaması önerisini kaleme alıyor. Ancak edinilen bilgilere göre,Türkiye ile müzakerelerin şekli diğer ülkelerden farklı olacak. Komisyon, 31 konu başlığından oluşan AB müktesebatında her konu başlığının ayrı bir şekilde müzakere edilmesi gerektiğine dikkat çekecek. Avrupa Komisyonu üyelerinin özel kalem müdürlerinin bugün yapacağı toplantıda, 6 Ekim tarihinde Avrupa Komisyonu'nun yayınlayacağı ilerleme raporunun yanı sıra, müzakerelere yönelik önerileri içerecek olan stratejik raporu tartışacaklar. Bununla birlikte, Avrupa Komisyonu'nun müzakereler esnasında uygulanması gereken kurallar ve dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda AB devlet ve hükümet başkanlarına tavsiyede bulunacak. Buna göre, 31 konu başlığından oluşan AB müktesebatında her konu başlığının ayrı bir şekilde müzakere edilmesi gerektiğine dikkat çekilecek. Bununla birlikte bir müzakere başlığının tamamlanmış olarak kabul edilmesi için, Türkiye'nin yasal değişiklikleri gerçekleştirip, AB müktesebatını fiilen uygulaması gerektiği talep edilecek. Uygulamada sorunlar yaşandığı taktirde müktesebatın müzakeresine ilişkin olarak kesin anlaşma sağlanmış olmayacak. Ayrıca Avrupa Komisyonu, gözlem sürecini yıllık ilerleme raporları yerine, 6 aylık raporlar halinde düzenlemeyi önerecek. Söz konusu uygulama sayesinde, Türkiye'nin müzakere süreci uzatılacak. Komisyon kaynakları, AB kamuoyunun Türkiye'deki müktesebat uygulaması konusunda kaygılı olduğunu hatırlatarak, AB'nin Türkiye ile müzakereleri titizlikle gerçekleştireceği mesajını vereceğini söylüyor. Aynı kaynaklar, Türkiye'nin bu uygulama sayesinde de üyeliğin iki veya üç senede değil, ortalama 7 veya 8 senede gerçekleştirileceğini ifade ediyorlar.


2013 SONRASINA KALABİLİR Avrupa Birliği Komisyonu'nun 6 Ekim'de yayımlayacağı İlerleme Raporu öncesinde Komisyon tarafından hazırlanan Çalışma Raporu'nda müzakerelerin 2013 yılı sonrasına sarkabileceği belirtildi. Rapordan çarpıcı noktalar şöyle sıralanabilir:

  • Türkiye, AB üyeliğinden Avrupa ekonomilerinden daha fazla yarar sağlar
  • Türkiye'nin 2025 yılında AB'ye üyeliği birliğe yılda 16-28 milyar Euroya mal olur
  • Türkiye'nin üyeliği her iki tarafa da yeni fırsatlar sağlar.

    www.evrensel.net