YTL üzerinden düzenleme

Yeni Türk Lirası ile birlikte 1 Ocak 2005'ten itibaren tüm muhasebeleştirme belgeleri ve mali raporlar, Yeni Türk Lirası üzerinden düzenlenecek. Maliye Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği ile Yeni Türk Lirası işlemlerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Tebliğe göre, 1 Ocak 2005'ten itibaren YTL kullanılacağı için idareler bütçelerinden yapacakları harcamaların gerçekleştirilmesine ve ödenmesine ilişkin düzenleyecekleri belge ve cetvellerde para ile ifade edilen değerleri, YTL cinsinden gösterecek.
www.evrensel.net