Yönetmelik Danıştay'a götürüldü

Akaryakıt dağıtım şirketleri ve Petrol Sanayi Derneği (PETDER), Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin bazı hükümlerinin Petrol Piyasası Kanunu'na aykırı olduğunu savunarak, iptali için Danıştay'a başvurdu. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 17 Haziran 2004 tarihinde yayınladığı Lisans Yönetmeliği'nin 19. maddesi ile rafinerilere, serbest tüketicilere doğrudan satış yapma hakkının getirildiğini belirten PETDER, Petrol Piyasası Kanunu'na aykırı olan bu uygulamanın serbest rekabete zarar vereceğini öne sürdü.
www.evrensel.net