Baskı ve tehditle örgütlenilemez

Belediye-İş, Hak-İş'e bağlı Hizmet-İş Sendikası'nın belediye işçilerine baskı yaparak sendika değiştirmeye zorladığını belirterek, "belediye işçilerinin mücadelesinin gerçekleri gözler önüne sereceği" belirtildi. Türk-İş'e bağlı Belediye-İş Sendikası tarafından dün yapılan yazılı açıklamada, Hizmet-İş'in işçilere "yalan vaatlerde" bulunduğu belirtilerek, "Hizmet-İş yetkilileri örgütlenme çalışmalarında gerek belediye başkanlarına gerekse işçilere 'hükümetin kendi partilerinin yönetiminde olduğunu, belediye işçilerinin Hizmet-İş'te örgütlenmeleri durumunda birikmiş alacaklarını, ayrıca belediyeye de ek kaynak yaratacakları' vaadinde bulunmaktadır" denildi. İşçilerin hak arama mücadelesinin siyasi baskı, tehdit, yalan, vaat ve rüşvetle yok edilmeye çalışıldığı vurgulanan açıklamada, Hizmet-İş'in amirler, müdürler, başkan yardımcıları ve bazı başkanlar eliyle örgütlendiği ifade edildi. Belediye işverenlerine "Bu tavrınız; uzun vadede işyerindeki çalışma barışını bozacak, iş verimini düşürecek ve işyerinde huzursuzluğa yol açacaktır" diye seslenildiği açıklamada, bu süreçte adı sık sık geçen eski sendikacı bazı milletvekillerine de şu sorular yöneltildi: "Siz tüm Türkiye'nin mi yoksa Hak-İş'in ve Hizmet-İş'in mi milletvekilisiniz? Siz, emekçileri köleliğe mahkûm eden, iş güvencesini daraltan yasalar Meclis'ten geçerken nerdeydiniz? Neden emekçilerin haklarını ortadan kaldıran bu yasalara karşı çıkmayıp desteklediniz? Neden, emeğe ve emekçilere karşı sorumluluklarınızı yerine getirmediniz? Hukuka aykırı bir şekilde onbinlerce belediye emekçisi geçici işçi adı altında vize ile çalıştırılırken neden sessiz kalıyorsunuz?" Açıklamada, belediye işçilerine de "İşverenlerin onayı ve desteği ile baskı ve tehditle örgütlenen bir sendika işçinin haklarını koruyamaz" uyarısında bulunuldu.
www.evrensel.net