TMMOB'dan memura destek

TMMOB Genel Başkanı Mehmet Soğancı, kamu emekçilerinin toplusözleşme mücadelesinin yanında olduklarını bildirdi. 250 bin üyelerinin 70 bininin kamu emekçisi olduğunu hatırlatan Soğancı, Anayasa'nın 90. maddesinde yapılan değişiklik gereğince toplugörüşme yerine toplusözleşme yapılmasını istedi. Soğancı şu talepleri dile getirdi: "Sendikal hakların özgürlük alanının genişletilmesi, grevli, toplu sözmleşmeli bir sendika yasasının çıkarılması, Kamu Yönetimi Reformu'nun durdurulması, Kamu Personel Rejimi Yasa Tasarısı'nın geri çekilmesi, memurların önündeki siyaset yasağının kaldırılması ve kadrolaşmaya son verilmesi, IMF ve DB politikalarından vazgeçilmesi."
www.evrensel.net