Pamuğa özel statü isteniyor

TARİŞ Pamuk Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cavit Ancın, Dünya Ticaret Örgütü'nün Cenevre'de alınan kararlarına karşı, pamuğun özel ürün statüsüne alınması gerektiğini söyledi. Ancın, Cenevre'de yapılan toplantıda, tarım sektöründeki üretim ve ihracata sağlanan devlet destekleri ve teşvikleri kaldıran, gümrük vergilerinde indirim öngören kararlar alındığını hatırlattı. Ancın, alınan kararların gelişmekte olan ülkelerdeki tarım sektörleri açısından avantajlı gibi göründüğünü, ancak büyük tehditler içerdiğini vurguladı.
www.evrensel.net