08 Eylül 2004 01:00

Özel eğitime vergi kıyağı hazır

Özel okulları teşvik etmek ve güçlendirmek için hükümetin aldığı karar doğrultusunda özel okulların işletme gelirlerinin 5 yıl süre ile vergiden istisna tutulmasına yönelik yönetmelik hazırlanarak Başbakanlık'a gönderildi.

Paylaş
Özel okulları teşvik etmek ve güçlendirmek için hükümetin aldığı karar doğrultusunda özel okulların işletme gelirlerinin 5 yıl süre ile vergiden istisna tutulmasına yönelik yönetmelik hazırlanarak Başbakanlık'a gönderildi. Uygulamadan 1 Ocak 2004'den itibaren faaliyete geçen kuruluşlar yararlanacak. Düzenlemeye göre, getirilen istisna, ticari kazanç ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 625 sayılı Kanun kapsamında işlettikleri okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve ortaöğretim özel okullarından elde edilen kazançlar için geçerli olacak. Bakanlar Kurulu'nca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ya da kamu yararına çalışan derneklere bağlı rehabilitasyon merkezlerinin işletilmesinden sağlanan kazançlar da istisna kapsamında bulunacak. Söz konusu istisna, okullarda eğitim-öğretim, rehabilitasyon merkezlerinde ise tedavi-iyileştirme faaliyet kazançlarına uygulanacak. Ancak yemek ve konaklama hizmetlerinin okul bünyesinde verildiği ve yemek-yatma bedelinin okul ücretine dahil olduğu durumlarda, bir ayrıma gidilmeden vergi istisnası devreye girecek. Tebliğ taslağı uyarınca, 1 Ocak 2004 tarihinden itibaren faaliyete geçen okul ve rehabilitasyon merkezlerinin kazançları, faaliyete geçilen dönemden itibaren 5 vergilendirme döneminde Gelir ve Kurumlar vergilerinden istisna tutulacak. Kurum açma izin belgesinin daha önceki bir tarihi taşıması, istisna uygulamasının süresini değiştirmeyecek. Eğitim ve öğretim istisnasından yararlanan mükellefin, bu işletmeleri bir başkasına devretmesi halinde, devralan kişi istisnadan 5 vergilendirme dönemi değil, faydalanılamayan dönem kadar yararlanacak. Tebliğ taslağı uyarınca, eğitim-öğretim işletmeleriyle, rehabilitasyon merkezlerinden sağlanan kazançların dağıtılması durumunda, dağıtılan kazanç üzerinden yüzde 10 oranında Gelir Vergisi tevkifatı yapılacak.

ÖNCEKİ HABER

Nema ödemeleri bugün başlıyor

SONRAKİ HABER

Türkiye, AB ülkeleri arasında en düşük asgari ücretin uygulandığı 4. ülke

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa