08 Eylül 2004 01:00

Eylül saldırıların ayı olacak

Eylül ayı büyük saldırılara ve hak kayıplarına gebe. IMF'li yeni ekonomik programdan,yapısal reformlara eylül ayında tamamlanacak olan hazırlıklar Meclis'in açılmasıyla yasalaşacak.

Paylaş
Eylül ayı IMF ile stand-by, yeni ekonomik program ve Avrupa Birliği uyum çalışmalarıyla geçecek. IMF'ye daha önce verilen sözler çerçevesinde hazırlıkları tamamlanacak "yapısal reformlar" da eylül ayına damgasını vuracak. Sıkı mali disiplinin, yüzde 6.5'lik faiz dışı fazlanın devam edeceği IMF programının kopyası yeni ekonomik program hazırlıklarını bu ay sonlandıracak olan hükümet, sosyal güvenlik reformununun hazırlıklarını da bitirmeyi hedefliyor. Hükümetin eylül ayı sonuna kadar günışığına çıkacak her bir hazırlığı ise halk için tam bir saldırı dalgası içeriyor. Çalışanların ve emeklilerin sosyal haklarını budamayı hedefleyen sosyal güvenlik reformu ve kamu personel reformunun yanı sıra Cumhurbaşkanı Sezer'in veto ettiği Kamu Yönetimi Temel Kanunu da hükümetin gündeminde. 14 Eylül'de Türk Ceza Kanunu'ndaki değişiklikler için çalışmaya başlayacak Meclis'te veto edilen kanunun da görüşülmesi bekleniyor. Bunun yanı sıra hükümet IMF anlaşmasının öncesinde tüm kazanç elde edebileceği kaynakları da elden geçiriyor. Daha önce hem veto edilen hem de Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği 2B Yasası'nı yeniden gündeme getirerek kaynak sağlamayı planlayan hükümet, büyük kamu kuruluşlarını değerinin altında özelleştirerek günü kurtarma politikalarına da devam edecek. Öte yandan IMF'ye verilen niyet mektubunda yer alan bankacılık kanun taslağı da eylül ayında TBMM'ye gönderilecek. Satışa hazırlanan Vakıfbank için danışman tutulması ve çalışmalar eylül ayı sonuna kadar tamamlanacak.


KİT'LERDE PERFORMANS SİSTEMİ Eylül ayında sırasını bekleyen bir diğer yasa KİT'lerin piyasa koşullarına uygun olarak çalışmasını düzenleyen tasarı. Taslak kamu hizmeti için kurulmuş KİT'lerin kâr hesabına göre çalışmasını getirken, çalışanlarını ise performans kriterlerine bağlıyor. IMF'ye yıl sonuna kadar yasalaşacağı taahhüt edilen taslak, KİT'lerin özerklik tanımını da değiştirecek. Dünya Bankası ve IMF'nin hazırladığı tasarı sistemin ticari ve piyasadaki rekabet şartlarına uygun şekilde işletilmesini hedefliyor. KİT yönetimi çalışanlarının ücret ve maaş zammı, sosyal güvenlik talepleri gibi kâr hacmini daraltacak istemlerine, kârlılık açısından yaklaşacak.

PRİM ARTACAK MAAŞ AZALACAK Sosyal güvenlik reformu hazırlıkları da eylülde tamamlanıp açıklanacak. IMF'ye verilen sözler arasında yer alan sosyal güvenlik reformu emeklilik yaşını yükseltmeden, emeklilik primlerinin artışına emeklilik maaşlarının düşürülmesinden, sosyal güvenlik kurumlarının tek çatı altında toplanmasına kadar çalışanlar ve emekliler aleyhine bir çok düzenlemeyi içeriyor. Sağlık hizmetlerini eşit olarak sunmaktan uzak olan tasarıda çalışanlar tüm hastalıklarının tedavisini sigortasıyla yaptıramayacaklar. Kanser ve ona benzer hastalıklar için daha fazla prim ödenmesi şartını getiren sosyal güvenlik reformu Avrupa Birliği için hazırlanan uyum programının da şartları arasında. Hatta IMF reformu yetersiz bulup emekli maaşlarının vergilendirilmesini de istemişti. Bu ay emeklilik sistemi reform stratejisine karar verilirken tasarı 2004 Aralık ortası en geç 2005 Ocak ayında TBMM'de kabul edilecek.

SIKI MALİ DİSİPLİNE DEVAM IMF'nin ise önümüzdeki hafta Türkiye'de olması bekleniyor. IMF ile 2005 yılından itibaren üç yıl boyunca geçerli olacak stand-by anlaşması yapılacak. Hükümet ve ekonomi yetkilileri IMF ile anlaşmanın yüzde 6.5'lik faiz dışı fazla hedefine ve sıkı mali disipline devam edilmesini içermesine karar verdi. Bu da yine memura, işçiye zam verilmemesi, ancak karşılığında vergi ve zamların devam etmesi anlamına geliyor. Bir süre gündeme oturan faiz dışı fazla hedefinin aşağı çekilmesinden vazgeçildi. Ekonomi bakanları ile ekonomi yönetiminin, borç stoğunun aşağıya çekilmesi için faiz dışı fazla hedefinin yüzde 6.5 olarak belirlenmesi gerektiğini savunarak, önümüzdeki üç yıl içinde de yüzde 6.5'luk faiz dışı fazla hedefinin baz alınması kararına vardı. IMF ile anlaşmanın diğer koşulları ise yapısal reformlar adı altında bir bir Meclis'ten geçirilen yasalar. Daha önceki gözden geçirmelerde taahhüt altına alınan ancak Cumurbaşkanı Sezer'in veto ettiği yasalar ve yenileri de IMF anlaşmasında yer alacak.

MEMURLARA YIKIM YASASI Hükümetin eylül ayında hazırlıklarını bitireceği yasaların başında Kamu Personel Yasa Taslağı geliyor. Yasa 1.5 milyon memurun memurluk hakkını elinden aldığı gibi, işgüvencesiz kalan memurların sosyal hakları da ortadan kaldırılacak. Taslağa göre peşin ödeme sisteminden vazgeçileceği için çalşıanlar 1 aylık maaşlarını alamayacak. Personelin sözleşmeleri 1'er yıllık yapılacak ve yeni sözleşme yapılması tamamen amirinin keyfiyetinde olacak. Taslakta çalışanların eylemlerine de yasak getiriliyor. Toplu başvurular, grev, hizmet yavaşlatılması yasaklandığı gibi, bunları yapan çalışanların sözleşmelerine son verilmesi muhtemel. Sürekli hastalık durumunda da memurlar zorla emekli edilecek. Memur ve sözleşmeli personele yemek yardımı yapılacak, ancak çalışmayan eş için yapılan yardımlar kaldırılacak. Ücretlerin belirlenmesinde de "ülkenin ekonomik durumu ve devletin olanakları" gözönüne alınacak ve bu her zaman enflasyonun altında maaş zammı alan çalışanların hiç zam alamamasını getirecek.

TÜRK-İŞ'TE SOSYAL GÜVENLİK ZİRVESİ Akademisyen ve uzmanlar, 9-10 Eylül'de Türk-İş'te bir araya gelerek, sosyal güvenlikte gerçekleştirilmesi planlanan düzenlemeleri değerlendirecek. Türk-İş'in, sosyal güvenlik reformuna ilişkin görüşünü, bu toplantıların ardından biçimlendirerek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunması bekleniyor. Edinilen bilgiye göre, Prof. Dr. Ali Rıza Okur, Prof. Dr. Ali Nazım Sözer, Prof. Dr. Yusuf Alper, Prof. Dr. Burhan Şenatalar, Prof. Dr. Alpaslan Işıklı, Prof. Dr. Kadir Arıcı, Prof. Dr. Mehmet Tokat, Prof. Dr. Mustafa Kahramanyol, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Füsun Sayek ve Birleşik Sağlık Sistemleri İcra Kurulu Başkanı Dr. Serdar Savaş, 9-10 Eylül tarihlerinde, Türk-İş'te bir araya gelecekler. Uzmanlar toplantıda, hükümetin sosyal güvenlik reformuyla genel sağlık sigortası, emeklilik sistemi ve sosyal yardım hizmetlerinde gerçekleştirmeyi planladığı düzenlemeleri değerlendirecekler.

ÖNCEKİ HABER

Miloseviç'in ilk tanığı

SONRAKİ HABER

Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa