30 Ağustos 2004 21:00

Taslak statükoyu koruyor

Sağlık Bakanlığı'nın, tüm meslek grupları için hazırladığı çerçeve taslağı TTB'nin işçi sağlığı ve işyeri hekimliği ile ilgili yetkilerini ortadan kaldırıyor.

Paylaş
Sağlık Bakanlığı, Türk Tabibleri Birliği'nin (TTB) uzun zamandır beklediği ve demokratikleştirilmesini istediği meslek grupları için çerçeve taslağını sonunda hazırladı. Ancak Sağlık Meslek Mensupları Birliği Kanun Tasarı Taslağı, ne içerik açısından ne de teknik açıdan TTB'nin ve diğer meslek örgütlerinin "daha demokratik bir yasa" talebine uygun. TTB Merkez Konsey üyesi Eriş Bilaloğlu, TTB'nin işyeri hekimliği alanındaki yetkilerini ortadan kaldıran taslağın statükocu, varolanı koruyan yapısına dikkat çekti. TTB'nin görevlerini düzenleyen yasanın 60'ıncı maddesi, delege seçimlerinde sorun yaşanması nedeniyle bir süre önce TTB'nin de talebiyle iptal edilerek, yerine yeni bir düzenleme yapılması istendi. TTB, bu konudaki önerisini ilgili kurumlara iki yıl önce iletmesine rağmen Sağlık Bakanlığı yeni bir düzenleme yapmamakta ısrar etti. Bakanlık yetkilileri, TTB'nin bu yöndeki sorularına da, "Biz AB'ye uyum çerçevesinde tüm meslek birlikleri için bir tasarı hazırlıyoruz" şeklinde cevap verdi. TTB'ye geçtiğimiz günlerde, Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı Sağlık Meslek Mensupları Birliği Kanun Tasarı Taslağı ulaştırılarak, 10 Eylül'e kadar görüşlerini bildirmesi istendi. Taslak, TTB'nin talepleriyle çakışmadığı gibi, 1950'lerde uygulanan yasayla karşılaştırıldığında teknik değişiklikler dışında ciddi bir farklılık da göstermiyor. AKP Hükümeti'nin her alanda olduğu gibi, bu alanda da statükocu ve antidemokratik yönü taslakla belgeleniyor.

'Meslek örgütleri bağımsız olmalı' Taslağa ilişkin gazetemize görüşlerini bildiren TTB Merkez Konsey üyesi Eriş Bilaloğlu, TTB olarak yasanın demokratikleştirilmesi ve sermayeden, iktidardan bağımsız bir güç olarak mesleğin ihtiyaçları doğrultusunda yasa yapılması taleplerinin eskiden beri varolduğuna dikkat çekti. Hükümetin tek bir ortak çerçeve ile "AB mevzuatına uygun bir yasa" değil, sağlıkta dönüşüm sürecinin bir parçası olarak sağlık çalışanlarını stabilize etmeyi amaçladığını kaydeden Bilaloğlu, taslağın tarz itibariyle demokratik olmadığını söyledi. Bilaloğlu, "Mesleğin bağımsız olarak korunması için taslağı meslek örgütlerinin hazırlamasını isteyebilirsiniz. Ancak tarz böyle değil" dedi. Bir kaç nokta dışında taslağın "ruhu itibariyle" de demokratik olmadığını ifade eden Bilaloğlu, taslağın meslek birliklerine çizdiği görev manzumesini daralttığını vurguladı. Hekimliğin bağımsızlık gerektirdiğinin altını çizen Bilaloğlu, "Bağımsızlık, parasız sağlığı savunmayı, ilaç şirketlerine karşı söz söylemeyi gerektirir, ya da wernicke korsakoff hastalığı gibi durumlarda etiğe uygun davranmayı gerektirir. Siz eğer taslakta bunları hekimlik görevi olmaktan çıkaran tuzaklar hazırlar, işiniz sadece şudur derseniz olmaz" dedi. Taslağın göze batan en olumsuz yanının var olan olumsuzlukları koruması olduğuna vurgu yapan Bilaloğlu, "AKP statükonun partisidir, değişimci değildir. Bu taslak da onu gösteriyor çünkü var olanı koruyor, demokratik bir çerçeve çizmiyor" dedi.


İŞVERENİN İSTEDİĞİ OLACAK Bilaloğlu, işyeri hekimliğine ilişkin yetkilerin TTB'den alınması konusunda ise şunları söyledi: "Bu uygulama ile TTB'yi güçsüzleştirme planı yürürlüğe sokulmuş olacak. İşyeri hekimliğinin bağımsızlığı çok önemli. Çünkü işçi sağlığını gözeterek hekimlik yapmalısınız. Örneğin havalandırma koşulları iyi değilse patron havalandırma yaptırmak zorunda. Kendinize güvenli olacak ve gerekirse patronla çatışacaksınız. İşten atılma korkunuz olmayacak. Bunun için de arkanızda meslek örgütünüz olmalı. İşverenler yıllardır işyeri hekimlerinin etkisini azaltmak istedi. Patronlar kağıt üzerinde, istediği zaman atabileceği hekim istiyorlar. Böyle olursa hekim lafını sakınabilir, tutuk davranabilir. İşyeri hekimliği bizim 10-15 senedir fiili olarak müdahale ettiğimiz bir alan. İşverenler 10-15 senedir değişik yollarla karşı çıkıyorlar."

Reklam
Reklamsız Evrensel için abone ol
ÖNCEKİ HABER

Darphane 24 saat kuruş basıyor

SONRAKİ HABER

Yurdumdan 'köye dönüş'
   manzaraları

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa