22 Ağustos 2004 21:00

Sorumlu yönetici dönemi

Gıda üretim işyerlerinde daha önce 6 ay-1 yıl süren çalışma izni, gıda sicili ve üretim izni gibi bürokratik işlemler yeni yönetmelikle 30 güne iniyor.

Paylaş
Gıda üretim işyerlerinde daha önce 6 ay-1 yıl süren çalışma izni, gıda sicili ve üretim izni gibi bürokratik işlemler yeni yönetmelikle 30 güne iniyor. Yönetmelik her işyerinde sorumlu yönetici çalıştırılması şartı getiriyor. Ancak fırın gibi işyerlerinde bakanlığın uyguladığı kurs sonucu verilen belge ile sorumlu yönetici olunabilecek. Geçtiğimiz aylarda yürürlüğe giren 5179 Sayılı Gıda Kanunu'nun ilk yönetmeliği olan "Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile İstihdam Hakkında Yönetmelik" hazırlandı. Edinilen bilgiye göre, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın ilgili birimleri tarafından geçtiğimiz hafta içinde son şekli verilerek Başbakanlığa sevk edilen söz konusu yönetmeliğin gelecek hafta içinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Yönetmelikle, daha önce 6 ay ile bir yıl arasında süren gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten iş yerlerinin çalışma izni, gıda sicili ve üretim izni gibi bürokratik işlemler, taşra teşkilatları tarafından yapılacak ve bu işlemler en geç 30 gün içinde gerçekleştirilecek. Ayrıca bu işlemler için ücret alınmayacak.

Kursla yöneticilik Yönetmeliğin 2. bölümünde gıdaları ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten iş yerlerinin taşıması gereken teknik ve hijyenik özellikler anlatılıyor. Yönetmeliğin "istihdam" başlıklı 5. bölümünde, sorumlu yönetici olabilme esaslarına ilişkin kurallar ifade ediliyor. Buna göre, gıda üreten ve büyük iş yerlerinde; en az 4 yıllık lisans eğitimi almış ziraat, gıda, kimya mühendisleri, veterinerler, kimyagerler, su ürünleri mühendisleri ve biyologlar ile gıda bilimi konusunda en az yüksek lisans yapmış diğer meslek gruplarına mensup kişilerin sorumlu yönetici olarak istihdam edilmeleri herbir iş yeri için zorunlu olacak. Mevsimlik iş yerleri ile fırın, pastane gibi küçük işletmeler de yetkili makamlarca verilmiş ustalık belgesi almış elemanlar, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile ilgili meslek odalarının birlikte açtığı kurslardan sorumlu yöneticilik usta eğitim belgesi almış olmaları halinde sorumlu yönetici olarak istihdam edilebilecek.

ÖNCEKİ HABER

Dünyada yüzde
   3.7 büyüme bekleniyor

SONRAKİ HABER

Menemen'de işçiler hak gasplarına karşı bir araya geldi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa