Sendikalaşma ne durumda?

Home-Net'in 38 ülkede 70'i aşkın üyesi bulunuyor. Türkiye'den Van, İstanbul, Muğla'dan ev eksenli çalışan kadınlar grupları Home-Net üyesi. Dünyanın dört bir yanında Home-Net üyesi ev eksenli çalışanların toplusözleşme bile imzalayabilen sendikaları bulunuyor. Kimi yerlerde ise işçi sendikaları ev eksenlileri örgütlemeye yönelebiliyor. Türkiye'de ise DİSK'e bağlı Tekstil İşçileri Sendikası'nın ev eksenli çalışanlara yönelik genel kurul kararı, Birleşik Metal-İş Sendikası'nın çeşitli çalışmaları söz konusu. Ancak genel olarak işçi sendikaları, ev eksenli çalışmaya ilgisiz ya da çekinceli yaklaşıyorlar.
www.evrensel.net