13 Ağustos 2004 01:00

Erdoğan'dan uyum genelgesi

Paylaş
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AB'ye uyum sürecinde hazırlanan tüm mevzuat taslaklarının incelenmek üzere önce AB Genel Sekreterliği'ne gönderilmesini istedi. Erdoğan'ın imzasını taşıyan genelge, Resmi Gazete'de yayımlandı. Genelgede, AB Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı ile birlikte 24 Temmuz 2003 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu kararı ile kabul edilen AB Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar'ın 8. maddesinin "Kamu kurum ve kuruluşlarınca Ulusal Program'da yer alan hedefler doğrultusunda mevcut mevzuatta değişiklik yapılması veya yeni mevzuat çıkarılması halinde mevzuat taslakları AB Genel Sekreterliği koordinasyonunda AB müktesebatına uyum açısından önceden incelenecek ve genel sekreterliğin görüşü alındıktan sonra Başbakanlığa sevk edilecektir" hükmünü içerdiği anımsatıldı. AB müktesebatına uyum çalışmalarında, hazırlanan mevzuat taslaklarının Başbakanlığa sunulmadan önce AB normlarına uyumlu bir hale getirilmesinin daha sonra bu mevzuatın ikinci kez ele alınmasının önüne geçerek, zaman ve emek kaybını engelleyeceği belirtilen genelgede, "Bu nedenle kamu kurum ve kuruluşlarının, söz konusu kararın 8. maddesindeki hükmüne riayet ederek AB müktesebatına uyum sürecinde hazırladıkları tüm mevzuat taslaklarının, Başbakanlığa sevk edilmeden önce AB normları açısından incelenmek üzere AB Genel Sekreterliği'ne gönderilmesi ve Genel Sekreterliği'nin olumlu görüşü alındıktan sonra Başbakanlığa sunulması gerekmektedir" denildi.
ÖNCEKİ HABER

Annan'dan mektup

SONRAKİ HABER

AYM: Mahpuslara bazı yayınların verilmemesi hak ihlali

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa