Sömürü arttı ücret düştü

Metal sektöründe 2000 yılında 114 olan verimlilik, 2003'te 144'e yükseldi. Buna karşılık ücretler ise 116'dan 92'ye geriledi.

Metal sanayiinde verimlilik artarken, ücretler azalıyor, çalışma koşulları kötüleşiyor. DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası tarafından yapılan açıklamada, üretimin ve ihracatın arttığını, ancak bu artışın, teknolojik yenilenme ya da istihdam artışından değil işçilerin aşırı çalıştırılmasından kaynaklandığı ifade edildi. Açıklamaya göre 2000 yılında 114 olan verimlilik, 2003'te 144'e yükseldi. Buna karşılık ücretler ise 116'dan 92'ye geriledi. Ayrıca yoğun işten atmalar nedeniyle ortalama ücretler düştü ve işçiler arasındaki ücret farklılıkları olağanüstü boyutlara ulaştı. Açıklamada, "Metal işkolundaki büyüme, işçilerin küçülmesine dayalı olarak sermayenin büyümesinden başka bir şey değildir" denildi.

İşçiye çağrı MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde, işkolunda örgütlü üç sendikanın ayrı tekliflerle masaya oturduğu hatırlatılan açıklamada, işkolunda en fazla üyeye sahip Türk Metal Sendikası'nın ücret ve sosyal ödemeler dışında yeni bir talebinin olmadığına dikkat çekildi. Toplusözleşmeyi sadece ücret artışıyla sınırlayan tekliflerin, metal işçilerinin geleceğini karartacağı kaydedilen açıklamada, Birleşik Metal-İş'in teklifinin ise tüm sorunlara yanıt üretmeyi amaçladığı savunuldu. Sendika, taleplerin kabul edilmesi için, sendikalı-sendikasız tüm metal işçilerini, kendilerine destek vermeye çağırdı."Birleşik Metal-İş müzakere masasında bu taleplerin ısrarlı savunucusu olacaktır. Metal işçileri, kendi tekliflerine sahip çıkmak için Birleşik Metal-İş'e destek vermelidir" çağrısı yapılan açıklamada, başlıca talepler ise şöyle sıralandı: "İşgüvencesini ortadan kaldıran ücret eşitsizlikleri giderilsin. Yeni işçi ile kıdemli işçiler arasında ücret makası kapatılsın. İşgüvencesi hakkı sağlam temellere bağlansın. Fazla çalışmalar sınırlanarak fiili çalışma süreleri düşürülsün. İşçi sağlığı, iş güvenliği konularında köklü iyileştirilmelere gidilsin. İnsanca yaşanacak ücret verilsin. Kıdem tazminatının yasa yoluyla ortadan kaldırılması girişimlerine karşı sözleşmelere güvence konulsun."

www.evrensel.net