CHP kurultayının iptali için dava

Muhalifler, CHP kurultayının iptalini istediler. CHP'nin 3 Temmuz 2004 tarihinde yapılan ve Genel Başkan Deniz Baykal'ın "güvenoyu aldığı" olağanüstü kurultayın iptali istemiyle, CHP'li Bedri Baykam, Ertuğrul Çepni ve Celal Topkan tarafından iki ayrı dava açıldı. Bedri Baykam, Ertuğrul Çepni ve Celal Topkan'ın avukatları davaların dilekçelerinde, kurultayın yapılış biçimi ve toplanma amacının usul ve yasa hükümlerine, genel hukuk ilkelerine aykırı yapıldığı ileri sürüldü.
www.evrensel.net