27 Temmuz 2004 21:00

'Terör mağdurlarına'
   tazminat ödenecek

"Terör eylemlerinden ve terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle" maddi zarara uğrayanların zararlarının karşılanmasını öngören yasa yürürlüğe girdi.

Paylaş
"Terör eylemlerinden ve terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle" maddi zarara uğrayanların zararlarının karşılanmasını öngören yasa yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanan "Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun", Olağanüstü Hal Valiliği'nin kurulduğu 19 Temmuz 1987 tarihini başlangıç alıyor. Kanun, ileriye dönük olarak ve tüm bölgelerde ortaya çıkan zararlara karşı uygulanabilecek. Kanun, Terör ve Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren eylemler veya terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle zarar gören gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerin maddi zararlarının anlaşma yoluyla karşılanmasını düzenliyor.

Kapsam dışında tutulan zararlar Bazı zararlar ise kanun kapsamı dışında tutuldu. Buna göre, daha önce çeşitli mekanizmalar kullanılarak karşılanmış zararlar, kişilerin kendi kasıtları sonucu oluşan zararlar ile terörle bağlantılı olmayan sebeplerden dolayı ortaya çıkan zararlar, Terörle Mücadele Kanunu'nun terör örgütü kurma ve terör suçlarından hüküm giyenlerin bu fiillerden dolayı uğradıkları zararlar kapsam dışı bırakıldı. Zarar görenlerin, mirasçılarının veya yetkili temsilcilerinin zarar konusu olayın öğrenilmesinden itibaren 60 gün içinde ilgili valiliğe veya kaymakamlığa başvurmaları gerekiyor. Başvuru her durumda, olayın meydana gelmesinden itibaren bir yıl içinde yapılacak. Bu sürenin geçmesi durumunda başvurular kabul edilmeyecek. Zararın tespiti ise, zarar görenin beyanı, adli, idari ve askeri mercilerdeki bilgi ve belgeler gözönünde tutularak olayın oluş şekli ve zarar görenin aldığı tedbirlere göre, zarar görenin kusur veya ihmalinin göz önünde bulundurulması suretiyle hakkaniyete ve günün ekonomik koşullarına uygun biçimde komisyon tarafından doğrudan doğruya veya bilirkişiler aracılığı belirlenecek.


NELERİ KAPSIYOR?
 • Hayvanlara, ağaçlara, ürünlere ve diğer taşınır ve taşınmazlara verilen her türlü zararlar.
 • Yaralanma, sakatlanma ve ölüm hallerinde uğranılan zararlar ile tedavi ve cenaze giderleri.
 • Terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle kişilerin malvarlıklarına ulaşamamalarından kaynaklanan maddi zararlar.


  NASIL KARŞILANACAK? Zarar, sulhname imzalanmasının ardından valinin onayı üzerine, uygulama tarzına göre bakanlık bütçesine bu amaçla konacak ödenekten karşılanacak. Bakanlık, 20 milyar liranın üzerindeki nakdi veya ayni ifa ödemelerinin, bakan onayı ile yapılmasını isteyebilecek. Tasarı, yaralanma, sakatlanma ve ölüm hallerinde 7000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan miktarın, 4 katından 72 katına kadar nakdi ödeme yapılmasını öngörüyor. Ölenlerin mirasçılarına ise 50 katı tutarında ödeme yapılacak. Bakanlar Kurulu, nakdi ödemeye esas tutulan gösterge rakamını yüzde 30'a kadar artırmaya veya kanuni sınırına kadar indirmeye yetkili kılınıyor. Hayvanlar, ağaçlar, taşınır ve taşınmaz mallarda oluşan zararların ayni ve nakdi olarak karşılanması düzenlenirken, bu zararların karşılanmasında olanaklar ölçüsünde ayni ödemeye öncelik verilmesine de hükmediliyor. Kanun, sulhname yoluyla çözümlenemeyecek uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulmasını da açık tutuyor.

  Reklam
 • Reklamsız Evrensel için abone ol
  ÖNCEKİ HABER

  Kapıları halka kapattılar

  SONRAKİ HABER

  ATAŞ ile ilgili soru önergesi

  Sefer Selvi Karikatürleri
  Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa