26 Temmuz 2004 01:00

Silahlı güvenlikçiler korkutuyor!

"Silahsızlanma" çağrısına kulaklarını kapatan AKP Hükümeti'nin özel güvenlik görevlilerine silah kullanma yetkisi tanıması tepkilere neden oluyor.

Paylaş
Haziran ayı içinde kabul edilen "Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun" ile polis ve jandarmanın yetkilerinin neredeyse tümü kişilere veriliyor. Hukukçular, "silah kullanma" yetkisinin genişletildiğini belirterek kanun ile toplum güvenliğinin tehlikeye girdiğine dikkat çekiyor. Avukat Şeref Turgut, yapılan son düzenlemelerle güvenlik görevlilerinin yetkilerinin genişletildiğini söyleyerek oluşturulan silahlı kuruluşların "çeteleşme"nin önünü açacağını ifade etti. Turgut'la özel güvenlik görevlilerinin insan hak ve özgürlüklerini tümüyle hiçe sayan "geniş" yetkilerini konuştuk. Özel güvenlikgörevlilerinin yetkilerini sıralayabilir misiniz? Kanun ile polis ve jandarmanın birçok yetkisi kişilere verilmektedir. Arama, dedektörle arama, insanları belirli kapılara sevketme, kimlik sorma gibi birçok işlem kamu görevi gören polis ve jandarma tarafından yapılması gerekirken bu görev özel güvenlik görevlilerine bırakılmıştır. Hatta bununla da yetinilmemiş özel güvenlik görevlilerine yakalama izni ve arama izni de tanınmıştır. Yasa muğlak ifadelerle aslında özel güvenlik görevlilerine çok geniş yetkiler tanımıştır. Örneğin özel güvenlik görevlilerine "Haklarında yakalama, tutuklama ve mahkûmiyet kararı bulunan kişileri yakalama ve arama" yetkisi tanınmıştır. Özel güvenlik görevlilerine böyle bir yetki tanınması Anayasa'ya aykırıdır. Bu konuyla ilgili bir diğer örnekte "Kişinin vücudu ve sağlığı bakımından mevcut bir tehilekeden korunması amacıyla aranması" dır. Bu madde herkesin her olayda kendi keyfi tutumuna göre yorumlayabileceği, keyfi olarak kişi özgürlüğünü kısıtlayabilecek bir maddedir. Kişi özgürlüğünün özel kuruluşlarla kısıtlanmasına olanak sağlayan bir yasal düzenleme Anayasa'ya aykırıdır. Yasada insan hak ve özgürlüklerini kısıtlayıcı en önemli denilebilecek madde hangisidir? Özel güvenlik şirketlerine silah kullanma ve bulundurma yetkisi tanınması yasadaki en tehlikeli maddedir. Yasaya göre görevliler görev alanları dahilinde silah taşıyabilcek ve bulundurabileceklerdir. Görevliler yasa gereği silahlarını görev alanlarının dışına çıkaramazlar, ancak yasa ilgili görev alanının genişletilmesine olanak sağlamıştır. Görev alanı olarak tarif edilen alan oldukça geniş bir alandır. Örneğin, "İşlenmiş bir suçun sanığı ya da suç işlemesinden kuvvetle şüphe edilen kişinin takibi dışardan yapılabilmesi ve saldırılara karşı tedbir alınması" gibi oldukça geniş bir görev alanı tayin edilmiştir. Türkiye'de sürekli olarak silahsızlanma çağrısı yapılırken özel güvenlik şirketlerine silah taşıma ve bulundurma yetkisi tanınması daha çok insan hakkı ihlali anlamına gelmez mi? Türkiye'de polisin silah kullanması sonucu birçok kişinin yaşamını yitirdiğini ve bu olaylar nedeniyle ceza davalarının açıldığı biliniyor. Toplumda "görevli" adıyla da olsa silahlı insanların sayılarının artması toplum güvenliğini tehlikeye sokar. Çok uzun yıllar eğitimden geçirilmiş polisin ve jandarmının dahi amacının dışında silahlarını kullandıkları düşünüldüğünde çok kısa süre eğitim görmüş ve hiçbir özel vasfı olmayan kişilerin silahlı bir şekilde dolaşması daha fazla suç anlamına geliyor. İnsanların bu şekilde hızla silahlanmaları "çeteleşme" tehlikesini doğuruyor. Yasada silah kullanımı ile ilgili herhangi bir düzenleme var mı? Yasada silah kulanımıyla ilgili özel bir düzenleme yapılmamış. Ancak güvenlik görevlilerinin polisin sahip olduğu haklara sahip olduğunu da söyleyemeyiz. Bu kişiler ancak ve ancak meşru müdafa hallerinde silah kullanabilirler. Bunun dışında silah kullanmaları sözkonusu olamaz. Türkiye'de özel güvenlik görevlilerine ihtiyaç var mı? Türkiye'de zaten gereğinden fazla polis ve jandarma varken bunun yanında bir de özel güvenlik şirketlerine ihtiyaç yoktur. Amaç insanları tedirgin etme ve güvende olmadığını vurgulamadır. Yasa aynı zamanda belli kişilere rant kapısı açmaktadır. Güvenlik şirketlerinin başında genellikle Özel TİM'de görevli polisler vardır. Kişilerin polis kimlikleri özel güvenlik şirketleri açmaya referans olmaktadır. Yasadaki mantık "Ne kadar çok polis olursa o kadar çok polis gibi düşünen olur" mantığıdır. Statüleri ne olacaktır? Çalışanlar memur statüsünde olacak. Bunlara karşı suç işleyenler devlet aleyhine suç işlemiş sayılacak.

ÖNCEKİ HABER

Türkiye boşanıyor!

SONRAKİ HABER

Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa