16 Temmuz 2004 21:00

AKP'nin geceyarısı kazığı

Onlarca yasa tasarısını Meclis'ten alelacele geçiren AKP hükümeti, önceki gece yarısı emekçi kesimlere ağır yükler yükleyen bir vergi paketini de yasalaştırdı. Paket, patronlara da yeni teşvikler getirdi.

Paylaş
AKP'nin yeni "vergi paketi", spor kulüplerine ve özel okullara teşvik, vergi kaçakçılarına af getirirken, vatandaşın sırtındaki yükü daha da artırdı. Pakette Milli Piyango'nun şans oyunlarına vergi konulması ve vergi dairelerinin özelleştirilmesi öngörülüyor. Önceki gece Meclis'ten geçirilen vergi paketi, yine vatandaşın sırtına yeni yükler getiriyor. Yasada Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'a af getiren madde, "tasarıyı çabuk çıkarmak" için geri çekilirken, "nitelikli çoğunluğun" arandığı diğer af niteliğindeki maddeler de, gerekli olan 330 oy bulunamadığı için geri çekildi. Bunlar daha sonra yasa olarak getirilecek. Emekli Sandığı'nın, Emek Otelleri olarak bilinen 7 otelinin satışını öngören yasa, Emekli Sandığı mülkiyetindeki tescilli taşınmaz niteliğindeki kültür varlıklarını da Kültür Bakanlığı'na tahsis edilmek üzere Hazine'ye devrediyor. Yasa ile Hazine'ye ait taşınmazlar toplu konut amaçlı kullanılmak üzere belediyelere satılacak. Bunun yanında özelleştirme kapsamındaki araç muayene istasyonlarının satışı da yasa ile karara bağlandı. Ulaştırma Bakanlığı tarafından verilecek belge ile gerçek ve tüzel kişiler araç muayene istasyonu kurup, işletebilecek, üçüncü kişilere devredebilecekler. Bu düzenleme ile araçların cinsine göre araç başına 100, 75 ve 40 milyon lira muayene ücreti alınacak. Milli Piyango'nun, ne nam altında olursa olsun tahsil ettiği tüm paralardan, ödenen her türlü ikramiye, işletici firma payı, bayi komisyonu, idare payı ve Savunma Sanayi Destekleme Fonu payı düşüldükten sonra kalan tutar, şans oyunları vergisine tabi tutulacak. At yarışlarında her bir bilet için 80 bin liradan az olmamak üzere bilet bedelinin yüzde 10'u, spor-toto, skor-toto, süper-toto, spor-loto ve benzeri oyunlarda her bir kolon için 20 bin lira, her türlü diğer müşterek bahislerde yüzde 10 olarak uygulanacak. Bakanlar Kurulu bu tutarları on katına kadar artırıp ya da sıfıra kadar indirebilecek.

Vergi toplama özelleştirilecek IMF'nin istediği ve vergi dairelerini özelleştirmeyi öngören "Gelir İdaresinin Yeniden Yapılandırılması"nın da adımları atıldı. Mükellefler beyannameleri internet yoluyla gönderebilecekler. Bu durumda tahakkuk fişi elektronik ortamda düzenlenerek, mükellef veya elektronik ortamda beyanname gönderme yetkisi verilmiş gerçek veya tüzel kişiye, elektronik ortamda iletilecek. Vergi Konseyi'ne de yasal dayanak getiriliyor. Maliye Bakanı'na vergiyle ilgili görüş bildirecek ve araştırmalar yapacak olan konseyin çoğunluğu, sermaye temsilcilerinden oluşuyor. Konsey, danışma organı olarak çalışacak, her toplantı için üyelere huzur hakkı adı altında ödeme yapılacak.


PAKET NE GETİRİYOR
 • Yaklaşık 150 spor klübüne Maliye'ye olan borçlarını 5 yıl içinde ve tecil faizini 0.5'e indirerek ödeme kolaylığı getirildi.
 • 31 Aralık 2004 tarihine kadar yurtdışında elde edilen kurum kazançlarından; Türkiye'ye getirilmesi halinde 30 Haziran 2005'e kadar kurumlar vergisi alınmayacak.
 • Süresi geçtiği halde ihracat taahhüdü kapatılmayan ihracat kredilerine ilişkin banka ve sigorta muameleleri vergilerinin asılları ödenmiş olması kaydıyla, gecikme zamları ve gecikme faizleri silinecek.
 • Özel finans kurumları vergi bakımından bankalarla eşit hale getirilirken, vergilemede özel finans kurumlarının da banka sayılması öngörüldü.
 • Maliye Bakanlığı mücbir sebep ilan edip, bu tür durumlarda beyanname verme sürelerini ertelemeye, beyanname verme zorunluluğunu kaldırmaya yetkili kılındı.
 • Bineğe dönüştürülen ticari araçlarda ÖTV artırılırken, ticari taşıtlardan alınacak ÖTV yüzde 4'te kaldı. Bineğe dönüştürülen araçlar için alınacak vergi, motor silindir hacmine göre yüzde 20'den yüzde 75'e kadar değişiyor.
 • Otoyol ve köprülerden ücretsiz geçenlere, geçiş ücretinin 10 katı idari para cezası kesilecek. Trafik cezalarında ödeme derhal yapılmadığı takdirde para cezalarının, tutanağın tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenmesi gerekecek.
 • Vakıf üniversiteleri ile vergi muafiyeti tanınan vakıflar üzerine kuruldukları hazine arazilerini, harç değerinin yarısına satın alabilecekler.
 • Yatırıma destek süresi uzatılırken, enerji desteği de yatırımın tamamlandığı tarihi izleyen 5 yıl süreyle geçerli olacak
 • Okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve ortaöğretim özel okullarının işletilmesinden elde edilen kazançlar 5 yıl gelir ve kurumlar vergisinden müstesna tutulacak.
 • AR-GE harcamalarının yüzde 40'ı oranında vergi indirimi getirildi.

  Reklam
 • Reklamsız Evrensel için abone ol
  ÖNCEKİ HABER

  KÜLTÜR SANAT
     DERGİLERİNDE BU AY...

  SONRAKİ HABER

  Kamu yönetimi reformu oldu bittiye getirildi

  Sefer Selvi Karikatürleri
  Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
  Evrensel Ege Sayfaları
  EVRENSEL EGE

  Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...