TCK komisyondan geçti

Türk Ceza Kanunu (TCK) Tasarısı, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Komisyon, bazı maddelerde tekriri müzakere yaptıktan sonra yürütme ve yürürlük maddesini kabul ederek, tasarı üzerindeki çalışmalarını tamamladı.

Türk Ceza Kanunu (TCK) Tasarısı, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Komisyon, bazı maddelerde tekriri müzakere yaptıktan sonra yürütme ve yürürlük maddesini kabul ederek, tasarı üzerindeki çalışmalarını tamamladı. Daha önceki görüşmelerde İnfaz Yasası'na alınan cezaevindeki tutuklu ve hükümlülerin direnişini düzenleyen madde, AKP milletvekili Hakkı Köylü'nün verdiği önergenin kabul edilmesiyle yeniden TCK Tasarısı içine alındı. Tartışmaların ardından cezaevlerinde toplu olarak direnen tutuklu ve hükümlülere 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesini içeren önerge kabul edildi. Türk-İş'in isteği üzerine, sendikal hakların kullanılmasının engellenmesine cezai yükümlülükler getiren yeni bir madde de tasarıya eklendi. Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın isteği doğrultusunda, tasarının "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" başlıklı maddesinde yapılan tekriri müzakere ile alt sınırı 1 yıl veya daha fazla hapis cezasını gerektiren bir suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini gizleyen, yurtdışına çıkaran ve bunların gayrımeşru kaynağını gizleyen ve çeşitli işlemlere tabi tutan kişiye 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilmesi hükme bağlandı. CHP'li Orhan Eraslan, maddeler üzerinde görüşmelerin tamamlanmasının ardından söz alarak, tasarıya ilişkin 3 konuda eleştirisini dile getirdi. Eraslan, tasarının 28 maddesinde basın özgürlüğünün sınırlandırıldığını belirtti. Eraslan bu maddeleri tek tek sayarak, "Bu kısıtlamalar, yazılı ve görsel basını da interneti de kapsıyor. Bu sınırlamalarla, gazetelerin 1. sayfasını, 3. sayfasını, ekonomi ve arka sayfalarını hazırlamak riskli olacaktır. Bunlarla, gazeteler 1950'lerdeki yerel gazetelerdeki 'Sayın vali buyurdu ki' gibi çıkarılacak. Kantarın topuzunu kaçırmamak lazım" diye konuştu. Eraslan, ayrımcılıkla ilgili maddenin de yetersiz kaldığına işaret ederek, ayrıca kadın örgütlerinin de yetersiz bulduğu "genital muayene"yi düzenleyen maddede genital muayene yaptıranın yanı sıra yapanın da cezalandırılmasını istedi. Tasarının TBMM'nin tatilinin ardından yeni yasama yılında Genel Kurul'dan çıkarılması amaçlanıyor.

www.evrensel.net