15 Temmuz 2004 01:00

'İhalenin karşısındayız'

Paylaş
Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp-Damar Cerrahisi'nin ardından Şişli Etfal Hastanesi'nde de sağlık hizmetlerinin taşeron firma aracılığı ile sunulması için ihale açıldı. Sağlık kurumlarında taşeron uygulamaların durdurulması için Sağlık Platformu adı altında bir araya gelen İstanbul Tabip Odası, İstanbul Diş Hekimleri Odası, Sağlık ve Sosyal Emekçiler Sendikası ve DİSK Dev-Sağlık İş ortak basın açıklaması yaptı. Şişli Etfal Hastanesi bahçesinde toplanan sağlık çalışanları ellerinde, "Sağlık hakkı en temel haktır", "Sağlıkta tasarruf olmaz" pankartları taşıdılar. Kısa bir açıklama yapan İTO sözcüsü Dr. Osman Öztürk, AKP Hükümeti'nin sağlığı özelleştirmek için elinden geleni yaptığını belirterek, "Bunun en vahşi adımlarını da bugünlerde atıyor. Sağlık hizmetini taşeron firmalara veriyor" dedi. Bu ihalelerin karşısında olacaklarını dile getiren Öztürk, "Ekmeğimize, emeğimize sahip çıkacağız, ücretli köleler olmayacağız" diye konuştu. Platform adına basın açıklamasını okuyan SES Şişli Şubesi Başkanı Rabia Tuncer de taşeronlaştırma için ikinci adımın Şişli Etfal'de atıldığını hatırlatarak, "Toplusözleşme, grev, örgütlenme hakkı bir yana hiçbir "hak" kavramının bile tanımadığı vahşi bir çalışma düzeni kurulmaya çalışılıyor. Sağlık emekçileri iş güvencesinden yoksun, örgütsüz, sözleşmeli eleman haline getirilecek" dedi. Geçmişte hastanelerdeki kadrolu personelin yaptığı işleri şimdi taşeron firmaların yaptığına değinen Tuncer, işçilerin daha düşük ücretlerle, daha kötü çalışma koşullarında, bir yığın angaryaya katlanarak, hiçbir iş güvencesi ve emeklilik hakkı olmadan ve çoğu kez de sigortasız çalışmak zorunda kaldıklarının altını çizdi. Tuncer, bu durumun sonunda da, hastaların da çalışanların da mağdur olduğunu söyledi. Tuncer şimdiye kadar destek hizmetlerinin de taşeron firmalara verildiğini dile getirerek, "Taşeronlaşma artık doğrudan sağlık hizmetlerini kapsayacak. Hekimler, hemşireler, eczacılar, diş hekimleri, bütün sağlık çalışanları aynı koşullarda çalışmaya zorlanacak" dedi. Tuncer, Sağlıkta Dönüşüm Programı'na karşı gelinmediği tardirde şunlarla karşılacağını söyledi: Sağlık hizmeti parayla satılacak. Sağlık hizmeti ekip hizmeti olmaktan çıkacak, niteliksiz bir hizmet haline gelecek. Sağlık emekçileri çok ağır koşullarda, iş güvencesiz çalıştırılacak. Sağlık emekçileri sefalete mahkûm edilecek. İTO Yönetim Kurulu Üyesi Ali Çerkezoğlu daha önce yaptıkları eylemlerin amacının daha nitelikli sağlık hizmeti ve sağlık çalışanları için yaşanılabilir insanca ücret olduğunu söyledi. Çerkezoğlu ayrıca, "Yapılan ihale insan sağlığına ve hekim etiğine de aykırıdır" dedi. DİSK Dev-Sağlık İş Başkanı Doğan Halis de sağlık hizmetini alanın da verenin de memnun olmadığını belirterek, "Bu memleketin kaynakları lüks düğünlere, saltanat kayıklarına harcanacağına, parasız yoksul halk için kullanılabilir" dedi. Hastane bahçesinde toplanan insanlar da basın açıklamasına alkışlarla destek verdiler.
ÖNCEKİ HABER

Oğlumun ölmesini istemiyorum

SONRAKİ HABER

Halime Encu: Veli kalmıştı elimde, onu da aldılar

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa