13 Temmuz 2004 21:00

Hukuk komedisi

Eğitim Sen'in kapatılması istemiyle açılan davanın ilk duruşması dün görüldü. Mahkeme Eğitim Sen'e, tüzüğünde değişiklik yapması için 60 gün süre verdi.

Paylaş
Eğitim Sen'in kapatılması istemiyle açılan dava, davayı protesto eden binlerce eğitim emekçisinin slogan sesleri arasında dün Ankara 2'inci İş Mahkemesi'nde başladı. Avukatların dosyanın işlemden kaldırılması ve davanın husumetten reddine ilişkin talepleri reddedilirken, hakim Eğitim Sen'e tüzüğünü değiştirmesi için 60 gün süre verdi. 14 Eylül 2004'e ertelenen dava sonrası açıklama yapan Avukat Kazım Genç, davanın hem usulden hem esastan yanlış açıldığını belirtti. Davayı KESK Genel Başkanı Sami Evren, ÖDP Genel Başkanı Hayri Kozanoğlu, Emeğin Partisi Genel Başkan Yardımcısı Haydar Kaya ve TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı'nın da aralarında bulunduğu kalabalık bir grup izledi. Çok sayıda avukatın müdahil olduğu davada, savunmanın sözcüsü Avukat Kazım Genç, davanın 4688 sayılı Yasa'dan kaynaklı Cumhuriyet Savcılığı tarafından açıldığını, ancak davada Cumhuriyet Savcılığı'nın olmadığını belirterek dosyanın işlemden kaldırılmasını talep etti. Genç, mahkemeye, Çalışma Bakanlığı'nın 15 Ekim 2002'de Eğitim Sen'e gönderdiği, "Sendikanın 4688 sayılı Yasa'ya göre 1'inci Olağan Genel Kurulu kararlarında yasaya aykırı durum görülmemiştir" şeklindeki yazısını sundu. Genç'in sunduğu yazının dosyaya konulmasının ardından kararı açıklayan hakim Kudret Kurt, davanın işlemden kaldırılması yönündeki talebi reddetti. Ayrıca 4688 sayılı Yasa'nın 6'ıncı maddesinin ilgili fıkralarına göre bakanlıkça işlem yapılıp yapılmadığına, sendikaya tüzük değişikliği için süre verilip verilmediğine bakılması istendi. Bakanlıkça yapılan bir işlem varsa yazışma örneklerinin, sendikanın başvuru örneklerinin, bilgi ve belgelerin istenmesi kararlaştırıldı.

Bütün talepler reddedildi Bundan sonraki süreçte davalı tarafın sendika yöneticileri değil sendikanın tüzel kişiliği olması kararlaştırılırken, bakanlığın yazdığı yazıya karşın valilik ve bakanlığın aykırı iddialarını mahkemeye getirmesi üzerine sendika yöneticilerine düzeltme yapmaları için 60 gün süre verildi. Buna Eğitim Sen'in avukatları itiraz etti. Davanın 4688 sayılı Yasa'nın 6'ıncı değil, 37'inci maddesi gereğince açıldığını bildiren Avukat Kazım Genç, valilik dışında herhangi bir makamın 6'ıncı madde yüzünden dava açamayacağını belirtti. Davanın usul yönünden reddedilmesi gerektiğini savunan Genç, ortada sendikanın tüzel kişiliğine açılan bir dava olmadığını kaydetti. Ancak bu istekler de mahkeme tarafından uygun bulunmadı ve dava 15 Eylül 2004 tarihine ertelendi. Dava sonrası açıklama yapan Genç, davanın usulden ve esastan yanlış açıldığını, tüzük değişikliği için 60 günlük süre verilmesinin yanlış olduğunu, bu duruma önümüzdeki günlerde itiraz edeceklerini kaydetti. Ortada gerçekleşmiş bir eylem bulunmadığı için 37'inci maddeye dayanarak dava açılmasının mümkün olmadığını söyleyen Genç, anadilde öğrenim talebinin yasalara aykırılık taşımadığını kaydetti.

Reklam
Reklamsız Evrensel için abone ol
ÖNCEKİ HABER

Baykal: Bir ibret haftası yaşıyoruz

SONRAKİ HABER

Eğitimciler sendikalarına sahip çıktı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa