Baharın sonu geldi

İç talep azalma eğilimine girdi. Azalma, tehdit yaratan cari açıkta ve enflasyon rakamları seyrini olumsuz etkileyecek.

Bir türlü halka yansımayan ekonomide iyileşme balonu sönmeye başladı. Tüketim harcamalarındaki azalmalar endekslere yansıdı. Hükümetin her açıklandığında "ekonominin iyiye gittiğine" kanaat getirdiği enflasyon rakamlarının ve büyük bir tehdit olarak görülen cari açık verilerinin gidişatı için önemli olan iç talep artmak yerine azalıyor. İç talepteki azalma sinyali haziran ayında CNBC-e tarafından hesaplanan endekslere de yansıdı. CNBC-e Bireysel Tüketim Endeksi, haziran ayında, yüzde 2.6'lık bir düşüşle 200.61 değerine, Perakende Satış Endeksi ise yaklaşık yüzde 8'lik bir düşüşle 247.23 değerine geriledi. Endekslerin gerilemesinde tüketim eğilimindeki zayıflama etkili oldu. Sektörel bazda bakıldığında gerileme otomobil, kısmen dayanıklı tüketim malları ve giyim sektörlerinde gerçekleşti. Haziran ayında endekslerde mevsimsel faktörlerin de etkisiyle otel, lokanta, turizm harcamalarında artış yaşandı.

Beklentiler yükseltildi Taleplerde azalma yaşanırken "yoksullaştıran büyüme" olarak değerlendirdikleri büyüme rakamlarında beklentiler yükseltiliyor. Ekonomi yönetimi gayri safi milli hasılada (GSMH) yılın ilk üç ayında yaşanan yüzde 12.4'lük büyüme nedeniyle, bu yılın üçüncü ve dördüncü üç aylık döneminde ciddi bir daralma yaşanmaması durumunda büyümenin asgari yüzde 7'yi bulabileceği görüşünü taşıyor. Bu arada ilk çeyrekteki yüzde 10.1'lik gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) büyümesi, ağırlıkla özel tüketim ve özel sabit sermaye yatırımlarından kaynaklandı. İlk çeyrekteki büyümede toplam tüketimin katkısı 7.5 puan olurken, özel tüketimin katkısı 7.4, kamu tüketimin katkısı ise yüzde 0.2 olarak hesaplandı. Sabit sermaye yatırımlarının GSYİH'ya toplamda katkısı 8.6 puanı bulurken, özel kesim sabit sermaye yatırımlarının katkısı yüzde 8.8 oldu, kamunun katkısı ise eksi 0.2 olarak gerçekleşti. Yüzde 10.1'lik GSYİH büyümesinin 3.1 puanı stok değişiminden, 4.4 puanı da ihracattan geldi.


HALKA YANSIMIYOR Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) İcra Kurulu Başkanı Rona Yırcalı, ekonomideki iyileşmenin halkın genel yaşamına yansımadığını belirtti. Yırcalı, mali konulardaki açıklar ve faizlerin devam etmesinin altında, kamu düzenindeki büyük borçlanma ihtiyacının yattığını söyledi. Yırcalı, yüzde 15 seviyesinde seyreden reel faizlerin yatırımcıların önünü tıkadığını savunurken, Türkiye'nin 2-3 yıl öncesine göre iyi durumda olduğunu, ancak yine de reel faizlerin çok yüksek olduğunu kaydetti. Türkiye'de sorunların başında işsizliğin geldiğini ifade eden Yırcalı, her yıl 700 bin kişiye iş sahası açıldığını belirterek, "İstatistiklere göre bir işçiye istihdam sağlanabilmesi için 50 bin dolarlık yatırıma gereksinim duyuluyor. Türkiye'nin 700 bin kişiye iş bulabilmesi için 35 milyar dolara ihtiyacı var" dedi.

www.evrensel.net