07 Temmuz 2004 21:00

Sağlığa en ciddi saldırı

AKP Hükümeti, halk karşıtı uygulamalarına bir yenisini daha ekledi. Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı düzenlemeyle, kamu hastanelerinde özel şirketlerin sağlık personeli çalıştırmasına olanak sağlandı.

Paylaş
Sağlık Bakanlığı, kamu hastanelerindeki sağlık hizmetlerinin sunumunu tamamen özelleştiriyor. Bakanlığın uygulamaya koyduğu yeni düzenlemeyle, temizlik ve yemek hizmetlerinde olduğu gibi sağlık çalışanları da taşeronlara havale ediliyor. İlk adım bugün Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Hastanesi'nde atılacak. Sağlık Bakanlığı'nın "Sözleşmeli Sağlık Personeli Kanunu"na dayanarak hazırladığı "Sağlık ve yardımcı personeli tarafından yerine getirilmesi gereken hizmetin satın alma yoluyla görülmesine ilişkin esas ve usuller", 5 Haziran tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemenin 11. maddesine, 'sağlık hizmeti satın alınacaktır' ibaresi konuldu. Bu değişiklikle kamu hastanelerinde hizmet sunumunda taşeronlaştırmanın önü açıldı. Nihayetinde, uygulamanın ilk örneği de, Avrupa'nın en büyük kalp ve damar cerrahisi hastanelerinden olan Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Hastanesi'nde bugün hayata geçirilecek. Bugün yapılacak ihaleyle, hemşirelik hizmetleri (68 kişi), radyoloji teknisyenliği hizmetleri (8 kişi), anestezi teknisyenliği hizmetleri (7 kişi), laboratuvar hizmetleri (6 kişi) ve toplum sağlığı memurluk hizmetleri (6 kişi) taşeron bir şirkete devredilecek. 9 Temmuz'da yapılacak ihaleyle de eczacılık hizmetleri (2 kişi), hemşirelik hizmetleri (74 kişi) ve fizyoterapistlik hizmetleri (1 kişi) özel sektör tarafından verilecek. İhaleye, aralarında Eczacıbaşı'nın da olduğu 5 şirket katılacak. 14-15 Temmuz tarihlerinde Şişli SSK ve ardından Cerrahpaşa'da da aynı uygulamaya gidilecek. Böylece, kamu hastanelerinde hizmet sunumunun tamamen özelleştirilmesi yönünde önemli bir adım atılmış olacak.

Çalışma koşulları çok ağır Düzenlemeyle, taşeronlar, sağlıkçıları çok ağır şartlarda çalıştıracak. İdare, herhangi bir koşula bağlamadan istediği çalışanın işine tek yanlı olarak son verebilecek. Hastalık veya doğumda en fazla 20 gün rapor alma hakkı tanınacak. Bu sürenin üzerinde izin kullanmak işten atılma nedeni sayılabilecek. Her altı ayda bir sözleşme yenilecek, bu süre sonunda firma istediği taktirde çalışanın işine son verilebilecek. Taşeron firmaya ödenecek para, döner sermayenin çalışanlara dağıtılan bölümünden karşılanacak. Döner sermayede yer almayan hiçbir iş için hizmet satın alma yoluna gidilmeyecek. SSK hastanelerinde de görüntüleme hizmetlerinin özelleştirilmesi amacıyla ihale açılmış, gelen tepkiler üzerine bu işlem iptal edilmişti.

Karşı çıkılmalı Yeni uygulamayı gazetemize değerlendiren Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Anadolu Şubesi Sekreteri Ekrem Erbiz, bugüne kadar kamu hastanelerinde Sağlık Bakanlığı dışında hiçbir kurumun sağlıkçı çalıştıramadığına dikkat çekerek, "Artık, bu durum ortadan kaldırılıyor. Türkiye'de sağlık çalışanları da emek piyasasında alınır satılır duruma getiriliyor" dedi. Dr. Siyami Ersek Hastanesi'nde yaşanan süreci de anlatan Erbiz, Vakıflar Kanunu çıktıktan sonra hastanedeki 200 kadar vakıf çalışanının işine son verildiğini belirterek, "Vakıf çalışanlarına önce nisan ayında iş akitlerinin sona ereceği yönünde yazı gönderildi. Bu çalışanlar paniğe kapıldı. Ardından teknik elemanlar taşeron firmalara kaydırıldı" bilgisini verdi. Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı ile birlikte sözleşmeli çalışan sağlıkçıları da aynı sonun beklediğine dikkat çeken Erbiz, şöyle konuştu: "Gazetelere ilanlar veriliyor; 'devlet hastanesinde çalıştırılmak üzere sağlıkçı aranıyor' diye. Buna çok ciddi şekilde karşı durmak gerekiyor. Devlet kendi kanunlarına uymayan hükümleri çok rahat bir şekilde bu sözleşmelere uyarlayabiliyor. Bu sözleşmelerdeki angarya, yasal bir durummuş gibi sunuluyor. Oysa ki anayasal bir suç. Çalışanlar bu durum karşısında bireysel başvuru yapacaklarını söylemişler. Bu da sorunu çözmez."


Tek yetkili özel firma olacak İlk etapta Dr. Siyami Ersek Hastanesi'nde uygulamaya konulacak yeni düzenlemeyi gazetemize değerlendiren İstanbul Tabip Odası Başkanı Gencay Gürsoy, sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesi yönünde en somut adımın atıldığını söyledi. Gürsoy, şu değerlendirmede bulundu: "Sağlık hizmetinin, temizlik ve yemek hizmetleri gibi taşerona devredilmesi gündeme geliyor. Uygulama için, yıllardır ısrarla savunduğumuz kamusal sağlık hizmetine ilk ciddi saldırı diyebiliriz. Bu durumu engelleyemezsek, sağlık hizmeti için talep edilen ücretler, aracı özel bir firmanın insafına terk edilecek. İş güvencesi yok, çalışma koşulları ağır, her an işten atılma tehlikesiyle karşı karşıyasınız. Ücret ise son derece düşük olacak."

ÖNCEKİ HABER

ZENGİNLERE ÖZEL VERGİ DAİRESİ

SONRAKİ HABER

Şule Çet davasında "saat" detayı: Güvenlik kamerası saati 10-11 dakika ileride

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa