Özelleştirme yasaları
   çıkana kadar tatil yok

Belediye ve sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesini öngören tasarılar yasalaşana kadar Meclis tatile girmeyecek. AKP Grup Başkanvekili Sadullah Ergin, gündemde olan tasarılar bitene dek Genel Kurul'un gece gündüz çalışacağını söyledi.

Meclis, belediye hizmetlerinin özelleştirilmesini öngören tasarı ile sosyal güvenlik alanındaki birçok hakkı gasp eden tasarıyı yasalaştırmadan tatile girmeyecek. Kamuoyunda büyük tepki toplayan yerel yönetimlere dair düzenlemeler ile sağlık ve sosyal güvenlik sisteminin yeniden yapılandırılmasını öngören tasarılar yasalaşana kadar Meclis'e tatil yok. AKP, daha önce birçok yasada yaptığı gibi Meclis'i gece gündüz çalıştırarak, birçok hakkı gasp edecek olan yasaları çıkartmak istiyor. AKP Grup Başkanvekili Sadullan Ergin, gazetecilerle sohbet toplantısında Genel Kurul'un bu konuda kararlı bir şekilde çalışacağını bildirdi. Ergin, ilk olarak Belediyeler Tasarısı'nın görüşmelerine devam edileceğini, tasarı bitene kadar da Genel Kurul'un çalışacağını söyledi.

Belediye tasarısı bu hafta bitirilecek Ergin'in verdiği bilgiye göre, Belediyeler Kanunu Tasarısı'nın tamamlanması halinde ikinci sırada bu yasayı tamamlayacak olan Büyükşehir Belediyeleri Kanunu Tasarısı var. Her iki yasa tasarısı da belediye hizmetlerinde özelleştirmenin ve taşeronlaştırmanın önünü açacak. Geçtiğimiz hafta eylem yapan belediye çalışanları, işten atmaları dayatan bu tasarıların geri çekilmesini istiyor. Meclis'in birbiri ardına yasalaştırmayı düşündüğü diğer tasarılar ise şöyle: Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklik yapan tasarı, Terörle Mücadele Kanunu'nda değişiklik öngören tasarı, ölüm cezalarının yasalardan çıkarılması ve üst kurullardaki asker üyelerin görevlerinin sona ermesini öngören tasarı, adli tatilin kısaltılmasına ilişkin tasarı. Meclis'in önem verdiği bir başka tasarı ise Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nda değişiklik yapan yasa tasarısı. Genel Kurul, 8 Temmuz Perşembe günü de özel gelir ve özel ödeneklere ilişkin yasa tasarısı ile bütçeyle ilgisi olmayan hükümleri ilgili kanunlarına taşıyan tasarıyı ve Plan ve Bütçe Komisyonu'nda henüz görüşmeleri tamamlanmayan vergi düzenlemelerine ilişkin tasarıyı görüşecek. Ergin, öngörülen programın tamamlanamaması halinde 9 Temmuz Cuma günü de Genel Kurul'un toplanabileceğini söyledi.

www.evrensel.net