03 Temmuz 2004 21:00

Koç yasası yürürlükte

Gözünü ormanlara diken AKP Hükümeti, sonunda Orman Kanunu'nu değiştirdi. Yeni düzenlemeyle orman alanlarında tesis kurulabilecek; milli park ve alanlardaki yapılar 99 yıllığına kiraya verilebilecek.

Paylaş
Orman alanlarının yapılaşmaya açılmasına olanak sağlayan "Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanunda yapılan değişiklikle, ormanlık alanlarda kaçak olarak yapılan tüm tesislere, hükümetin "kamu yararı" görmesi halinde yasal izin verilebilecek. İktidara geldikleri günden bu yana, 2B olarak adlandırılan ormanlık alanları satmayı isteyen ve söz konusu satıştan 25 milyar dolar gelir elde edeceğini iddia eden AKP Hükümeti, Orman Kanunu'nu değiştirerek bu yönde ilk önemli adımı attı. Temel felsefesini, ülkenin kamusal zenginliklerini özelleştirme yoluyla satmak üzerine kuran AKP Hükümeti'nin, Orman Kanunu'nda yaptığı değişiklik gereği bundan böyle; savunma, ulaşım, enerji, haberleşme, su, atık su, doğalgaz, altyapı ve katı atık bertaraf tesisleri, sanatoryum, baraj, gölet ve mezarlıklar, sağlık, eğitim ve spor tesisleri ile bunlarla ilgili her türlü yer ve binanın devlet ormanları üzerinde bulunması ve yapılmasında "kamu yararı ve zaruret" olması halinde, gerçek veya tüzel kişilere bedeli karşılığında Çevre ve Orman Bakanlığı'nca izin verilecek. Bu izin süresi 49 yılı geçemeyecek. Ancak, izin süresi, yer, bina ve tesislerin rayiç değeri üzerinden belirlenecek yıllık bedelle 99 yıla kadar uzatılabilecek. Bina ve tesislerin tüzel kişiliğe sahip kamu kurum ve kuruluşlarına ait ormanlarda veya özel ormanlarda yapılmak istenmesi halinde ise Çevre ve Orman Bakanlığı'nca izin verilecek. Bu durumda kullanım bedeli, süresi, yapılan bina ve tesislerin devri gibi hususlar taraflarca belirlenecek.

Orman yangınları Yasada yapılan değişiklikle ayrıca, orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarında yaralananlara, sakatlananlara ve hayatını kaybedenlerin kanuni mirasçılarına "uygun tutarlarda" tazminat ödenecek. Yangın söndürme çalışmalarına katılmış olanlardan; ölenlerin kanunu mirasçıları ile malul olanlara ek gösterge dahil en yüksek devlet memuru aylığının brüt 100 katı tutarında, diğer sakatlananlara sakatlık derecesine göre bu tutarın yüzde 25'inden yüzde 75'ine kadar tutarda, sakatlık derecesine girmeyecek şekilde yaralananlara tutarın yüzde 20'sini geçmeyecek ve ödemesi ayda bir yapılmak üzere iş görmezlik halinin devam ettiği her gün için 2 bin 500 gösterge rakamının aylık memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda tazminat verilecek.


İBRET VERİCİ GELİŞME Vehbi Koç Vakfı, Sarıyer'deki orman arazisinin kendilerine tahsisi için ilk başvuruyu 1990 yılında yaptı. Başvuru üzerine değeri 50 trilyonu bulan bu arazi, Türkiye'nin en zengin ailesine bedava verildi. Koç Üniversitesi'nin temeli ise, tüm karşı çıkışlara karşın, Sarıyer Rumeli Feneri Mavromoloz Devlet Ormanı içinde 31 Mayıs 1996'da atıldı. Üniversitenin açılışı 20 Kasım 1999'da yapıldı. Bu gelişme üzerine Fazilet Partisi, üniversitenin kurulduğu alanda 58 bin ağaç kesildiğini belirterek, Anayasa Mahkemesi'ne gitti. Ardından, TMMOB İstanbul Şubesi, Koç Üniversitesi'ne arazi tahsisinin iptali istemiyle Danıştay'a başvurdu. Danıştay 8. Ceza Dairesi de, Koç Üniversitesi'ne arazi tahsisine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı ile Orman Bakanlığı'nın kesin izin ve tahsis işlemlerinin iptaline karar verdi. Kararın temyiz edilmesi üzerine, Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, 8 . Ceza Dairesi'nin kararını onadı. Böylece üniversite kaçak duruma düştü. Ardından İstanbul 2 No'lu İdare Mahkemesi, devlet ormanına üniversite kurulması (Koç Üniversitesi) amacıyla bedelli izin verilmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle Orman Bakanlığı'na karşı açılan davada, tahsise olanak sağlayan kararın iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Anayasa Mahkemesi de, Orman Kanunu'nun, "devlet ormanlarında kamu yararı gereği arazi tahsisini" öngören hükmünü tümden iptal etti. Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla da, Koç Üniversitesi'nin kaçak olduğu bir kez daha tescillendi. Söz konusu kararla, üniversitenin bir an önce tahliye edilerek, yıkılması gereği de doğdu. Bu yöndeki karar İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'ne gönderildi. Ancak, AKP Hükümeti kararın uygulanmasını engelleyerek, nihayetinde Orman Kanunu'nu değiştirerek, başta Koç Üniversitesi olmak üzere, ormanlık alanlara yapılan tüm yapıları yasal statüye kavuşturdu.


TAHSİS TAHRİP NEDENİ Türkiye'de tahrip edilen orman alanlarının yüzde 56'sı yasal düzenlemeler nedeniyle talan edildi. Bugüne kadar 17 bin 721 kişi veya kuruluşa, 9 milyar metrekareyi aşkın orman alanı tahsis edildi. 9 bin 238 kişi veya kuruluşa 5 milyar metrekareye yakın orman alanı ise "bedelsiz olarak" verildi. 1.216 kişi veya kuruluşa da 300 milyon metrekare orman alanı "özel ağaçlandırma" adı altında tahsis edildi. Tahsis edilen alanlar ise genel orman alanımızın yüzde 4.6'sını, prodüktif orman alanımızın yüzde 11'ini oluşturuyor.

Reklam
Reklamsız Evrensel için abone ol
ÖNCEKİ HABER

'Semaha duran canlarımız
    yolumuza ışık olacak'

SONRAKİ HABER

İkinci Ortaklar vakası

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa