Türk-İş yine 'esneklik' yaptı

Sosyal Sigortalar Kurumu'nun (SSK) 46'ncı Genel Kurulu'nda oylanarak kabul edilen raporlar bir süre daha tartışılacak.

Sosyal Sigortalar Kurumu'nun (SSK) 46'ncı Genel Kurulu'nda oylanarak kabul edilen raporlar bir süre daha tartışılacak. Türk-İş'in, TİSK'in istekleri doğrultusunda hazırlanan ve kabul etttiği raporlar "esnek çalışmanın teşvik edilmesi", "özelleştirme uygulamalarını" ve "yapılacak düzenlemelerin işverene hiçbir ek yük getirmemesi"ni içeriyor. SSK Genel Kurulu Dilek ve Temenniler Komisyonu'nda Türk-İş'i Fikret Barın ve Namık Tan, işçi emeklilerini Salim Çavunt temsil etti. 7 kişilik komisyonda 2 işveren, 2 de kurum temsilcisi yer aldı. Raporun 2'nci maddesinde patronların, "Kurum asıl işlevi olan sigortacılıkla uğraşmalı, hastane işletmeciliği, ilaç ve tıbbi malzeme işletmeciliği, rant tesisi işletmeciliği gibi yan hizmetlerden kurtarılmalıdır" dendi. Bu maddede işçi ve emekli temsilcileri ise "SSK İlaç Fabrikası'nın yeniden yapılandırılması ve kuruluş amacına uygun olarak faaliyete devam etmesini" önermekle yetindiler.

Esnek çalışma ve özelleştirme Raporda "SSK personelinin İş Yasası'na tâbi çalıştırılarak, SSK Yasası kapsamına alınması" ve "esnek istihdam biçimlerine paralel düzenlemeler yapılması" da istendi. Emek örgütlerinin de kabul ettiği bu ifade, SSK'da çalışan kamu emekçileri için kazanılmış haklarının gasp edilmesi ve esnek çalışma anlamına geliyor. Raporun 11'nci maddesinde ise patronlar, "Sağlık Bakanlığı veya özel teşebbüsten hizmet alınması yoluna gidilmesini" istediler. İşçi ve emekli temsilcileri ise bu talebe karşı sadece şu görüşü ileri sürdü: "SSK'nın özel sektörden hizmet alması en aza indirilmelidir. Kurumun sağlık hizmetleri kendisi tarafından yerine getirilmelidir." TİSK'in dilinden düşürmediği "Prim oranları çok yüksek" iddiası doğrultusunda, raporda "sigorta primleri kademeli olarak düşürülmelidir" maddesine yer verildi. Rapor boyunca patronların yükünün hafifletilmesi ve hiçbir yeni sorumluluk getirilmemesi görüşleri tekrarlandı.

İtiraz yok Türk-İş'i Celal Tozan ile Mustafa Başoğlu'nun temsil ettiği Teşkilat ve Mevzuat Komisyonu raporunda ise Türkiye'nin sosyal güvenlik sisteminin önemli bir kriz içinde bulunduğu ve yeniden yapılandırılması gerektiği ifade edildi. Raporda "Daha etkin, daha az masraflı bir sosyal güvenlik sistemine yönelinmesi", "mevcut haklarda derinleşmenin değil, toplumun en çok ihtiyaç duyan kesimlerine hizmet götürülmesinin hedeflenmesi" ve "sağlık koruması ile ilgili harcamaların ülke kaynaklarının makul bir bölümünü aşmamasına özen gösterilmesi" gibi kimi hakların tırpanlanmasını öngören maddelere yer verildi. "Özel ihtiyari sigorta programlarına önem verilmesi ve bunların teşvik edilerek işletmelerin gideri kabul edilmesi" ifadesinin yer aldığı raporda özel sigortacılığa da vurgu yapıldı. Raporda, "İş Yasası ile hüküm altına alınan esnek çalışma biçimlerine, sosyal güvenlik sisteminin adapte edilmesi" de istendi.


İşgale karşı eylem yapacaklar NATO zirvesine karşı alanlara çıkan TÜMTİS, önümüzdeki süreçte de savaş ve işgale karşı işyerlerinde iş durdurarak toplantılar yapacak. İstanbul'da toplanan TÜMTİS Sendikası İşyeri Temsilciler Kurulu, emperyalizmin Irak ve bölgedeki insanlık dışı uygulamalarına karşı daha etkin mücadele etme kararı aldı. Kurul sonrası yapılan yazılı açıklamada, başını ABD'nin çektiği emperyalistlerin Irak'ı işgal ederek petrol ve doğalgaz gibi enerji alanlarını gasp etmek istediği, TÜMTİS'in Irak halkının işgale karşı direnişini desteklediği kaydedildi. NATO'nun Irak işgalinde kullanmak ve Türkiye'yi bu haksız savaşı sürmek için zirvenin İstanbul'da yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, "Toplantının ardından bölgemize döndüğümüzde, işgale, NATO'ya, ABD'ye ve savaş planlarına karşı sendikalar ve kitle örgütleriyle birleşik bir karşı duruşun yaratılması çabalarımızı sürdüreceğiz" denildi. Açıklamada, Kara Taşımacılık Kanunu ile işkolunda tekelleşme ve sendikasızlaştırmanın hedeflendiğine dikkat çekilirken, 2821 ve 2822 sayılı yasalarda yapılacak değişikliklerle de toplusözleşme ve örgütlenme hakkı önündeki engellerin artırılmak istendiği ifade edildi.

www.evrensel.net