Bağdat yağması organizeydi!

Bağdat Müzesi'nin yağmalanması esnasında görevli olan gazeteci Roger Atwood "Yağma organize yapılıyordu. Bazı bölgelerde profesyonel olarak kaçak kazı gerçekleştiriliyordu" dedi.

"İstanbul İnisiyatifi" isimli oluşum, uluslararası bir sempozyumla yaptığı ilk toplantısını sonlandırdı. Çarpıcı tebliğlerin sunulduğu sempozyumda bir gazetecinin yağma esnasındaki gözlemlerini paylaştığı konuşmasında "Yağma organizeydi" demesi dikkat çekti.

Profesyonel yağma Bilgi Üniversitesi'nde 24-26 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen "Kültürel Miras Kavramının Yeniden Tanımlanması ve Korunması İçin Uluslararası Sempozyum"un başlığı "Geçmişimiz İçin Bir Gelecek" oldu. Sempozyuma dünyanın çeşitli üniversitelerinden öğretim üyeleri ve araştırmacıların yanı sıra, Bağdat Müzesi Eski Müdürü Nawala al Mutawalli, Irak Müzeler Genel Müdürü Donny George, Irak Kazılar Genel Müdürü Burhan Shaker ve Irak'taki müze yağmalarının tanığı olan bazı gazeteciler katıldı. Irak'ta hunharca yağmalanan müzelerin ve taşınmaz kültürel mirasın işgal sonucu gördüğü tahribata geniş yer verilen sempozyumda dikkat çekici tebliğler sunuldu. Irak işgalini izleyen Gazeteci Roger Atwood, kendisini şaşkınlığa uğratan görüntüleri şöyle anlattı; "Bombalamalar başlar başlamaz insanlar müzeleri yağmalamaya koştu. Yağma organize yapılıyordu. Bazı bölgelerde profesyonel olarak kaçak kazı gerçekleştiriliyordu. Sit alanlarına girilmiş buralarda arkeolojik eserler aranıyor, bulunanlar kaçırılıyordu. Özelleştirilmiş, kişiselleştirilmiş bir yağma vardı". "Geçmişimiz İçin Bir Gelecek" sempozyumuna İngiltere British Museum'dan katılan John Curtis ise konuşmasında; "Irak'ta daha öncede savaş oldu ama, tarihi eserlere hiçbir şey olmadı, niçin şimdi bu işgalle oldu?" şeklindeki düşündürücü sorusuyla bitirdi konuşmasını. Üç gün süren ve üç başlık altında yapılan Geçmişimiz İçin Bir Gelecek sempozyumunun ilk günkü başlığı; Neden Mezopotamya'ydı.

Miras insanlığa ait İnsan uygarlığının ilk tohumlarının atıldığı yer olan Mezopotamya'nın dikkat çekici tarihsel ve arkeolojik zenginliği üzerinde duruldu. İkinci günün konusu ise 'Tanıklıklar'dı. İkinci gün Iraklı arkeologlar ve talana uğramış Bağdat ve Musul müzelerinin görevlileri söz aldılar. Ayrıca savaş için Irak'a giden gazeteciler de yağma olaylarının tanıkları olarak gördüklerini anlattılar. Son gün toplantı 'Kültürel Miras Kavramının Yeniden Tanımlanması ve Korunması İçin Hukuk' başlığıyla yapıldı. Tarihi eser kaçakçılığının insanlığa karşı işlenmiş suç olduğunun vurgulandığı toplantıda önlemler ve kaçak eser çeteleri tartışıldı. Sempozyum hazırlanan deklarasyonla son buldu.

www.evrensel.net