25 Haziran 2004 21:00

Sıra büyükşehirlere geldi

Yerel yönetim reformu paketi içinde yer alan "Büyükşehir Belediyeleri Yasa Tasarısı", TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Tasarıyla İstanbul ve Kocaeli il sınırının tümü büyükşehir belediye sınırına alındı.

Paylaş
Yerel yönetim reformu paketi içinde yer alan "Büyükşehir Belediyeleri Yasa Tasarısı", TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Tasarıyla İstanbul ve Kocaeli il sınırının tümü büyükşehir belediye sınırına alındı. Tasarıya göre, büyükşehir belediyesi kurulabilmesi için 750 bin nüfus ve en az 3 ilçe veya ilk kademe belediyesi içerme koşulu getiriliyor. Büyükşehir belediyesi kendisi tarafından yapılan ve işletilen yerlere ruhsat vererek denetleyebilecek. Büyükşehir belediyesi arsa üretebilecek, toplu konut ve kamulaştırma yapabilecek. Büyükşehir belediye meclislerinin üyeleri diğer belediyelerde olduğu gibi doğrudan halk tarafından seçilecek. Ancak, ilk kademe belediye başkanları meclisin doğal üyesi olarak görev yapacak. Büyükşehir belediyeleri bünyesinde Ulaşım Koordinasyon Merkezleri de kuruluyor. Trafik hizmetlerinin planlanması, taksi, dolmuş ve servis araçlarının durak ve araç park yerleri ile sayısının tespitine ilişkin yetkiler bu merkezde olacak. Büyükşehir belediyelerinin gelirlerine otoparklardan elde edilecek gelirler de eklendi. Buna göre otoparklardan elde edilecek gelirlerin yüzde 50'si ilçe belediyelerine, kalan kısım büyükşehir belediyelerine verilecek. İller Bankası'na Bakanlar Kurulu tarafından belediyeler için verilecek yüzde 5 payın dağıtımı da yeniden belirlendi. Buna göre, İller Bankası'na genel bütçeden ayrılan yüzde 5 payın yüzde 75'i tutardan düşülerek, doğrudan ilgili belediyenin hesabına, kalan yüzde 25'i de nüfuslarına göre büyükşehir belediyelerine dağıtılacak. Tasarıya eklenen bir geçici madde ile de kanunun yürürlüğe girdiği tarihte; büyükşehir belediye sınırları, İstanbul ve Kocaeli ilinde, il mülki sınırı olarak belirleniyor. Böylelikle sınırlar içerisinde kalan ilçeler, iller, köyler büyükşehire dahil olacak. Köyler mahalle yapılacak. Ancak bu tasarı, en küçük birimde hizmet verilmesini ortadan kaldıracak.


Yerel hizmetler özelleştirilemez! Eğitim-Sen, AKP Hükümeti'nin gelmiş geçmiş en özelleştirmeci hükümet olduğunu kanıtladığını bildirerek İl Özel İdareler Yasa Tasarısı ile halkın "hizmetin bedeline maddi olarak katılmak" zorunda kalacağını ve mevcut yaşama koşullarını dahi arar hale geleceğini duyurdu.Eğitim-Sen Genel Başkanı Alaadin Dinçer, yaptığı yazılı açıklamada AKP'nin diğer hükümetler gibi özelleştirmeyi temel ekonomi politikası olarak benimsediğini belirtti. Dinçer, KYTK, Yerel Yönetimler Yasası ve Personel Rejimi Reformu'nun ortak özelliğinin yerel hizmetleri özelleştirerek kamu emekçilerini iş güvencesinden yoksun çalıştırmak olduğunu dile getirdi. İl Özel İdareleri Yasa Tasarısı'nın TBMM'de kabul edilmesiyle belediyelerin toplu taşıma, altyapı, bakım-onarım gibi işlerini taşeron şirketlere devredebileceğine dikkat çeken Dinçer, İl Özel İdareleri'nin artık şirket de kurabileceğini bildirdi. Dinçer, bu ve benzeri uygulamalarla yerel hizmetlerin artık sadece parası olanların yararlanabileceği hizmetlere dönüşeceğinin altını çizdi.

Reklam
Reklamsız Evrensel için abone ol
ÖNCEKİ HABER

Silah pazarlığı yapacaklar

SONRAKİ HABER

AB, sübvansiyonları
   azaltmaya hazırlanıyor

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa