G(ö)reve devam

TTB Genel Kurulu, dün, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, 600'ü aşkın hekimin katılımı ile yapıldı. Forum havasında geçen kurulun açılış konuşmasını yapan TTB Merkez Konseyi Başkanı Füsun Sayek, TTB Yasası'nın Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilen delege seçimini düzenleyen maddesi ile ilgili düzenleme yapılmadığı için seçim yapamadıklarını hatırlattı. "Akla gelecek her türlü hatırlatma ve öneri çeşitli yerlere yapıldı" diyen Sayek, Meclis'in bir an önce gereken düzenlemeyi yapmasını istedi. Sağlık ortamının en önemli belirleyicisinin "barış" olduğunu belirten Sayek, barışın olmadığı yerde sağlıktan söz edilemeyeceğini vurguladı. Hekimlerin "barışı" gündeme almaya devam edeceklerini kaydeden Sayek, NATO'nun bir silahlanma örgütü olduğunu belirterek, NATO ve savaş karşıtlığının her platforma dile getirilmesi gerektiğini ifade etti. Hekimlerin 5 Kasım, 24 Aralık ve 10-11 Mart'ta üzerlerine düşeni yaptığına değinen Füsun Sayek, sağlığı her geçen gün daha çok tahrip eden politikalara karşı, "g(ö)revlerine devam edeceklerini" dile getirdi. Genel kurulda söz alan hekimlerin çoğu, performans, döner sermaye, özelleştirme, esneklik ve benzeri uygulamaları eleştirirken, "hekimlerin, sağlık çalışanlarının ve halkın haklarının korunup, geliştirilmesi için ortak çaba gösterilmesi gerektiği" vurgulandı. "Umuda Beyaz Yürüyüş"e katılmayan ancak genel kurula gelen kimi muhalif hekimler ise, TTB'nin eylem sürecini ve taleplerini eleştirdiler. Bu doğrultuda Trabzon'dan Ahmet Ömeroğlu, TTB'nin "eşit, ulaşılabilir, ücretsiz sağlık hizmeti" talebinin dünyanın hiçbir yerinde olmadığını savunurken, Konya'dan Ömer Karahan, özelleştirmeye topyekün karşı çıkılmamasını istedi. Hatay'dan Şefik Zan ise, 70 milyonunun sağlık hakkınını uluslararası tekellerin kâr hırsına bırakıldığına işaret ederek, süreçten yalnızca sağlık çalışanlarının değil, halkın da etkilendiğini vurguladı. Diyarbakır'dan İlhan Diker, çatışmalı ortama yeniden geçildiğine işaret ederek, savaş ve çatışma ile sağlığın bir arada olamayacağını vurguladı. Diker, sorunun her iki tarafına da barış çağrısında bulundu. Genel kurulun ardından "Savaşsız sömürüsüz dünya, herkese eşit ücretsiz sağlık, hekimlere geçinebilecekleri ücret" yazılı pankartın arkasında toplanan hekimler, Abdi İpekçi Parkı'na yürüyüşe geçtiler. Park'da genel kurulda hazırlanan deklarasyonu TTB adına İstanbul Tabip Odası Başkanı Gencay Gürsoy okudu. Gürsoy, sözlerini "Susmayacağız. Beyaz lekelenmeyecek. G(ö)reve devam" şeklinde sonlandırdı.
www.evrensel.net