Gece yarısı orman yağması

Hükümet, meslek örgütlerinin tepkisi ve Çankaya'nın vetosuna rağmen orman talanı konusunda bildiğini okudu. Meclis Genel Kurulu'nda gece yarısı kabul edilen yasa ile ormanlar 49 yıllığına özel sektörün kullanımına açılacak.

AKP Hükümeti, orman alanlarına ilişkin çıkardığı yasaların ya Cumhurbaşkanı'nca veto edilmesi ya da Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi nedeniyle, yeni bir düzenlemeyi milletvekillerinin teklifi olarak getirterek, Meclis'te yasalaştırdı. Yasa, orman alanlarında "kamu yararı" adı altında her türlü yapılaşmaya, turizme izin konusunda Orman Bakanlığı'na geniş yetki tanıyor, ayrıca milli parkların özel sektöre 49 yıllığına kiralanmasının yolunu açıyor. Yasanın birinci maddesiyle 6831 sayılı Orman Yasası'nın 17'nci maddesinin 2002 yılında Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen hükümleri yeniden düzenleniyor. Yasa, yanan orman alanlarındaki her türlü değerlendirmeyi Orman Genel Müdürlüğü'ne bırakırken, tüm orman ve milli park alanlarında Çevre ve Orman bakanlığına geniş yetkiler tanıyor. Yasa, "devlet ormanları üzerinde bulunması veya yapılmasında kamu yararı ve zaruret olması halinde" özel sektöre devrinde bakanlığa yetki verilirken, devir süresinin 49 yılı geçemeyeceği belirtiliyor. Ancak düzenlemenin devamında bu sürenin 99 yıla kadar uzatılabileceği hükmü de getiriliyor. Yapılmak istenen bina ve tesislerin özel veya "hükmi şahsiyete haiz amme müesseselerine ait ormanlarda" yapılması halinde de bakanlık izin verebiliyor. Yasa, 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu'na tabi alanlar üzerinde bulunan yapı ve tesislerin 29 yıla kadar kiraya verilmesini de getiriyor. Ancak mevcut uygulama bu kiraya verme karşılığında, kiracının yıllık kira bedelinin 5'te biri oranında ağaçlandırma yapması şartı varken, yapılan değişiklik ağaçlandırma zorunluluğu kaldırılarak, ağaçlandırma bedelinin sözleşme süresince bakanlık hesabına yatırılmasını düzenliyor. Yasa olumlu olarak orman yangınlarının söndürülmesine fiilen katılmış olanlara, ölenlerin kanuni mirasçılarına ve sakat kalanlara belli oranlarda tazminat ödenmesini, ayrıca, Orman Kanunu'na muhalefet, orman kaçakçılığı durumlarında, kaçakçılıkta kullanılan bütün araç ve gereçlerin kime ait olursa olsun el konulmasını da getiriyor. Yasayı eleştiren CHP'li Gürol Ergin, milli parklarda kiralama karşılığı ağaçlandırmadan vazgeçilerek, paraya dönüştürülmesinin AKP Hükümeti'nin "her şeyi paraya çevirme anlayışının tezahürü" olduğunu söyledi. Bu anlayışı hükümetin 2-B konusundaki düşünce ve davranışlarından iyi bildiklerini belirten Ergin, Orman Bakanı Osman Pepe'nin "bana Mersin'i, Antalya'yı, Muğla'yı, İstanbul'u verin Türkiye'yi sıçratayım" ve "her şey para para para." sözlerine de atıfta bulundu. Yasada "kamu yararı" ifadesinin oldukça geniş tutulduğunu, ayrıca daha önce "eğitim, sağlık ve spor tesisleri" ifadelerinin "devlete ait eğitim, sağlık ve spor tesisleri"ne dönüştürülerek Anayasa'ya uygunluk sağlanmaya çalışıldığına vurgu yapan Ergin, bunun devlet adına kurulacak tesislerin sonradan özel işletmecilere devredilmesini getireceğini de söyledi. Koç Üniversitesi'nin Rumeli Hisarı'nda 160 dönümlük orman alanını yok ederek kurulmasında hangi kamu yararı olduğunu soran Ergin, yasanın bu uygulamaları yaygınlaştıracağını söyledi. Yasa teklifi, maddeleri tek tek okunarak kısa sürede kabul edilirken, oylamaya 229 milletvekili katıldı. 2 ret, 2 çekimser oya karşı 225 milletvekilinin oyu ile yasa kabul edildi.

www.evrensel.net