Tutan tek hedef FDF

Maliye Bakanı Kemal Unakıtan ilk beş ayda faiz dışı fazlanın 14.5 katrilyon ile hedeflere uygun gerçekleştiğini açıkladı.

Maliye Bakanı Kemal Unakıtan ilk beş aylık döneme göre bütçe gerçekleşmelerini açıkladı. Gelirlerin 42.3 katrilyon olduğu ilk beş aylık dönemde bütçenin 14.5 katrilyonu faiz dışı fazlaya, 26.1 katrilyonu ise faiz ödemelerine gitti. Maliye Bakanı Kemal Unakıtan Mayıs sonu itibarıyla bütçe sonuçlarının hedeflere uygun olduğunu ileri sürerek, yılın ilk 5 ayında faiz dışı fazlanın 14.5 katrilyon lira düzeyinde gerçekleştiğini söyledi. IMF gibi Maliye Bakanı Unakıtan da sadece faiz dışı fazlanın hedeflere uygun olmasını bütçenin hedeflere uygun gerçekleşmesi olarak değerlendirdi. Oysa bu beş aylık dönemde bütçe açığı 11.5 katrilyon oldu. Bütçe açığı ise yatırım gibi kamu harcamalarından değil faiz dışı fazla ile borçların faiz ödemelerinden dolayı oluştu. Türkiye'nin üzerindeki en büyük yükün faiz olduğunu belirten Unakıtan, bu yükten kurtulmanın tek yolunu ise işsizlik ve düşük zamma neden olan mali disiplinin sürdürülmesi olduğunu savundu. Bakan, Ocak-Mayıs döneminde faiz harcamalarının yüzde 16.2 azaldığına iddia ederek, "Faizleri düşürmediğimiz sürece Türkiye'ye iyi gün yoktur" dedi. Bakan Unakıtan, ekonomik programdaki temel amaçlarının enflasyonla mücadele, kamu borç stokunun azaltılması ve sürdürülebilir büyümenin sağlanması olduğunu belirtti. Unakıtan, Halkın taleplerinin yer almadığı ekonomik programın temel amaçlarının gerçekleşmesinde sıkı maliye politikalarının önem arz ettiğini kaydetti. Mayıs ayı itibarıyla enflasyonda tek haneli rakamlara inildiğini hatırlatan Unakıtan, borç stokunda da önemli azalış olduğunu savundu. Toplam borç stokunun milli gelir içindeki payının giderek azaldığını ileri süren Unakıtan, oranın yüzde 70'lerde olduğunu da söyledi. Bakan Unakıtan, sıkı gelirler ve maliye politikalarına rağmen büyüme trendi konusunda da olumlu bir seyir yakalandığını iddia etti. Bakan, "İhracattaki artış, enflasyonun düştüğü ortamda verimliliğin sağlandığını gösteriyor, turizm gelirlerindeki artış da kalıcı hale getirilmelidir" dedi.


FDF HESAP İŞİYMİŞ! Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, faiz dışı fazla hedefinde yüzde 6.5'in mucize bir rakam olmadığını ifade etti. Gazetecilerin '2005 yılında faiz dışı fazlada yüzde 6.5'in altında bir rakam öngörülüp görülmediğini' sorması üzerine, bunu Maliye Bakanı dahil hiç bir bakanın, "faizdışı fazla önümüzdeki sene illa şu kadar olmalıdır veya onun altında olmalıdır" diye kesin bir karar veremeyeceğini söyledi. Unakıtan bunun gerekçesini ise şöyle açıkladı: "Neden veremez? Bu bir hesap-kitap işidir. Bizim ilgili organlarımız var. Maliye, DPT, Hazine, Merkez Bankası. Otururlar bir hesap yaparlar. Ondan sonra bu hesabı, bizim kamu borç stokumuza göre bizim büyümede tercih edeceğimiz büyüme renklerine göre, burada olması gereken faiz dışı fazlayı belirlerler. Bu bir hesap-kitap meselesidir." Unakıtan, 2005 yılı hesapları ortaya çıktığında yeni FDF'nin tespit edileceğini kaydetti. Unakıtan kendi görevlerini ise tespit edilen faiz dışı fazlaya kilitlenmek ve onu gerçekleştirmek olarak açıkladı.


Ocak-Mayıs dönemindeki bütçe gerçekleşmeleri: Faiz fışı fazla:................14.5 katrilyon TL Harcamalar:...................53.9 katrilyon TL Bütçe açığı:...................11.5 katrilyon TL Faiz ödemeleri...............26.1 katrilyon TL Gelirler:.........................42.3 katrilyon TL

www.evrensel.net