Patronlar Özel Hakem Enstitüsü istiyor

Türkiye İşveren Sendikalar Konfederasyonu (TİSK), işçi ve patronlar arasındaki sorunları "hafifletmek" için "Özel Hakem Enstitüsü" kurulmasını önerdi. TİSK tarafından hazırlanan raporda, 4857 sayılı İş Kanunu'ndaki iş güvencesi hükümleri nedeniyle işverenler aleyhine önemli sayıda dava açıldığı belirtildi. İş güvencesi olarak getirilen hükümlerin, işletmeler için önemli bir maliyet unsuru olduğunu iddia eden TİSK, kanunda yer alan ve iş sözleşmesinin feshinin geçerli sebebe dayanıp dayanmadığına ilişkin uyuşmazlıkların "özel hakem" yoluyla çözümünü öngören hükmün yeterli olmadığını savundu. Raporda yasanın taşeron uygulamasını imkansız kıldığı savunularak, yeni kanunun temel felsefesinin "esneklik" olduğunun hükümet tarafından göz ardı edildiği ileri sürüldü. TİSK sorunları hafifletmek için Özel Hakem Enstitüsü kurulmasını istedi.
www.evrensel.net