Türkiye Çernobil'den üçüncü derece etkilenen bölgede

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Onkoloji Konseyi'nce, Çernobil Nükleer Santral kazasının Doğu Karadeniz'de kansere etkisiyle ilgili yapılan çalışma raporunda, ''Türkiye'nin kazadan 3. derecede etkilenen bölge olduğu'' bildirildi. Onkoloji Konseyi Başkanı ve Patoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yavuz Özoran, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fazıl Aydın ve üniversitedeki radyasyon ve onkoloji alanında çalışma yapan çok sayıda öğretim üyesinin desteği ile yürütülen "Doğu Karadeniz'de Kanser Olguları ve Çernobil Nükleer Santral Kazasının Bu Konuya Etkileri'' konulu çalışma raporu yayınlandı. Raporda, dünyada her yıl yaklaşık 10 milyon yeni kanser olgusunun görüldüğü vurgulandı ve gelecek 20 yıl içinde bu sayının iki katına çıkması beklendiği kaydedildi. Kanserin çok evreli bir süreç olduğu ve kanserin birden fazla faktörün etkisiyle geliştiğinin ifade edildiği raporda, ''Kanser gelişiminde iyonizan radyasyon da kansere yol açan nedenlerden sadece biridir. '' denildi. Raporda, insanların radyasyona maruz kalmalarında en önemli etkenlerden birinin nükleer santrallar olduğu da vurgulanarak, şunlar kaydedildi. "Bunun en önemli örneği 1986 yılında yaşanan Çernobil Nükleer Santralı kazasıdır. Bu kazada radyasyona maruz kalma doz ve şiddetine göre üç bölge tanımlanmıştır. Türkiye üçüncü derece etkilenen bölgedir. Bilimsel verilerde en yüksek dozun alındığı birinci bölgede kanser gelişme riskinin yüzde 2-3 oranında artabileceği bildirilmektedir. İkinci bölgede bu oran yüzde 0.1 artış beklenir ki bunu hiçbir bilimsel çalışmayla göstermek olanağı yoktur. Buna göre üçüncü bölgede olan Türkiye için Çernobil kazasına bağlı kanser olgularında artış olduğunu ileri sürmek oldukça spekülatif bir yaklaşım olacaktır.''
www.evrensel.net