AKP'den Aziz Bey Yasası

AKP'li Akgül'ün öncülük ettiği, Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'da değişiklik yapmayı amaçlayan tasarı diş protezi mesleği ile uğraşanları ikiye böldü. Diş teknisyenleri, Akgül'ün "kendi çıkarına yasa hazırlattığını" öne sürüyorlar.

AKP'nin hazırladığı yasa tasarısı, diş protezcilerini ikiye böldü. 'Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcasına Dair Yasa'da değişiklik öngören tasarı ile halen Sağlık Bakanlığı'nın verdiği Diş Teknisyeni diplomasını, Milli Eğitim Bakanlığı'nın "ustalık" belgesi verdiği diş protezcileri de alabilecek. Mevcut yasada en az iki yıllık yüksekokul şartı aranmasına karşın, tasarı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın çıkardığı "Diş Teknisyenleri Yönetmeliği" ile ustalık belgesi verilen kişilerin de Diş Teknisyeni olabilmesinin önü açılıyor. Meclis Genel Kurulu gündeminde bulunan yedi maddelik, "Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Tasarısı", halen yürürlükte olan ve diş teknisyeni olabilmek için iki yıllık yüksekokuldan mezun olup, Sağlık Bakanlığı'ndan belge alma şartını, "yüksekokul eğitimi almayanların da belge alabileceği" şekilde genişletiyor. Değiştirilmek istenen yasaya göre, diş teknisyeni olabilmek için Sağlık Bakanlığı bünyesinde veya denetiminde açılan okullardan mezun olmak veya sağlık meslek liseleri diş protez teknisyenliği bölümü mezunlarının en az iki yıllık diş protez teknisyenliği yüksekokullarını bitirmesi şartı aranıyor. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı'nın 1991'de Çıraklık ve Mesleki Eğitim kapsamına diş teknisyenlerini de alması ve çıraklık eğitim merkezlerinden yetişenlere ustalık ve işyeri açma belgesi vermesi ikibaşlılığı da beraberinde getirdi. Bir yanda Sağlık Bakanlığı'nın verdiği belgelerle Diş Protez Laboratuvarları açılırken, diğer yandan Milli Eğitim Bakanlığı'nın belgeleri ile laboratuvarlar açılmaya başlandı. Bu ikibaşlılığın denetimi de zorlaştırmasıyla Sağlık Bakanlığı 9 Ağustos 2000 tarihinde Diş Protez Laboratuvarları Yönetmeliği'ni çıkardı. Yönetmelik, MEB'in verdiği "ustalık ve kalfalık" belgelerini yok saydı. Bu yönetmelikten dolayı mağduriyetlerin yaşanması karşısında ise MEB ve Sağlık Bakanlığı, diş teknisyenlerinin 2004 yılı sonuna kadar ustalık belgesi olmadan çalışmaları, laboratuvar açmaları konusunda anlaştı.

Aziz Akgül devrede Yıl sonunda MEB ustalık ve kalfalık belgelerinin süresinin dolacak olması, söz konusu belge sahibi teknisyenleri harekete geçirdi. Söz konusu teknisyenler ve örgütleri, AKP Diyarbakır milletvekili Aziz Akgül'ü de devreye sokarak yasa tasarısı hazırlattırdı. Tasarı, MEB'in kalfalık belgesine sahip olan teknisyenlerin, Sağlık Bakanlığı'nın açacağı sınavlara girmesini ve Sağlık Bakanlığı Diş Protez Teknisyenliği belgesi almalarını getiriyor. Ayrıca, çıraklık eğitimini tamamlayanlar uygulamalı eğitimi başarı ile tamamlamaları ve sonunda sınavda başarılı olmaları halinde teknisyenlik belgesi alabilecekler. Tasarı ile diş protez teknisyenlerinin laboratuvar açmaları da zorlaştırılıyor. Laboratuvar açacak teknisyenlerin "tıbbı atık sözleşmesi" dahil uyması gereken kurallar, bulunması gereken belgeler 16 madde halinde sıralanırken, şartlara uymayanlara ağır cezalar öngörülüyor. Diş protez teknisyeninin hastalarla doğrudan mesleki ilişkiye girmesi, laboratuvarlarında münhasıran diş hekimliği mesleğini icrada kullanılan araç ve gereçleri bulundurmaları halinde, 3 yıldan 5 yıla kadar hapis, bir milyardan 3 milyar liraya kadar ağır para cezası öngörülüyor. Belgesi olmadan laboratuvar açanlar veya mesleği sürdürenler için de bir yıldan üç yıla kadar hapis, bir milyar liradan 3 milyar liraya kadar da ağır para cezası getiriliyor.

Teknisyenler tepkili Sağlık Bakanlığı'nın aradığı şartları taşıyan ve yüksekokul mezunu olduktan sonra mesleğe başlayanlar ise karşılarında haksız bir rekabet yaratıldığından şikâyetçiler. "Neden bir yüksekokul varken, çıraklık eğitim merkezine, kalfalık veya ustalığa ihtiyaç duyulduğunu" soran teknisyenler, kendilerinin bu şekilde tasfiye edildiğini düşünüyorlar. Teknisyenler tasarının Anayasa'ya ve 3795 sayılı Yasa'ya aykırı olduğunu belirterek, geri çekilmesini istiyorlar.

Akgül'ün savunması Tasarıda damgası olan Akgül ise diş teknisyenleri ile diş hekimi olan eşi aracılığıyla tanıştığını, sorunlarını eşi aracılığıyla öğrendiğini söyledi. Eşinin Amerika'da dişte porselen ve implant üzerine eğitim gördükten sonra, bu tekniği Türkiye'ye getirdiğini, hem üniversitelerde hem de özel diş hekimlerine öğretirken, bir yandan da malzeme sattığını belirten Akgül, diş teknisyenlerinin "Aziz Bey Yasası" şeklinde nitelendirilmesine tepki gösterdi. Elinde MEB'den aldığı ustalık belgeli, aileleriyle 25 bin kişinin bulunduğunu, bunlara "Sen belge alamazsın, işyerini kapat" dendiğini belirten Akgül, kimsenin bu işyerlerini kapattırmaya gücünün yetmeyeceğini söyledi. Akgül, itirazları kabul etmeyerek, "hem gidip onların yanında işi öğren hem de dükkân açmalarını engelle. Olmaz öyle şey" dedi. "Aziz Bey kendisi için, kendi laboratuvarları için yasa çıkarıyor" iddialarına tepki gösteren Akgül, "Bu diş teknikerleri, iddia, middia bu tür şerefsiz insanlar, aynen şerefsiz. Bu kanun hukuka, ahlaka uygun... Peki, güzel. Gelen diş teknikerleri de malzeme alıyorlar. Çok şerefsizce, çok haysiyet kırıcı bir şekilde, sanki ben bir menfaat temin etme bilmem ne, o gayretin içinde gibi gösteriliyorum. Benim bir menfaat karşılığı bu tür hizmetin içerisinde yardımcı olmam ispat edildiği takdirde, aynı gün milletvekilliğinden istifa ederim. Ben çok zor şartlardan geldim" diye konuştu.

www.evrensel.net