30 Mayıs 2004 01:00

Hastanede şirket dönemi başlıyor

AKP Hükümeti sağlıkta özelleştirmeyi adım adım hayata geçiriyor. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren bir yönetmelikle, SSK hastanelerinde laboratuvar ve görüntüleme merkezlerinin ihale yoluyla satışa çıkartılmasına olanak sağlandı.

Paylaş
Sağlık emekçilerinin itirazlarına karşın sağlıkta özelleştirme politikalarını adım adım hayata geçiren AKP Hükümeti, uygulamalarına bir yenisini daha ekledi. Yayınlanan bir yönetmelikle SSK hastanelerinin laboratuvar ve görüntüleme merkezlerinin ihale yoluyla satışa çıkartılmasına olanak sağlandı. Yeni uygulama ile hastanelerde taşeronlaştırmanın önü açılmaya çalışılıyor. Resmi Gazete'de yayımlanarak 5 Mayıs 2004 tarihinde yürürlüğe giren "Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alma Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Esas ve Usülleri" yönetmeliği ile; hastanenin yapması gereken hizmetlerin, bedeli döner sermaye gelirinden karşılanmak üzere satın alma yoluyla gördürülmesi uygulaması başlatılıyor. Yönetmeliğe göre özel görüntüleme şirketleri hastane içinde tahsis edilen alanlarda paralı hizmet verebilecekler. Nihayetinde İstanbul'da uygulamadan yararlanmak için 94 özel hastane başvuruda bulundu. Bu hastanelerden 8'inin başvurusu kabul edildi. İşin ilginç yanı bu hastane sahiplerinin hepsi AKP'li yöneticilerin yakınları ya da tanıdıkları.

İşgüvencesi kalkıyor Sağlık emekçilerinin iş güvencesiz ve düşük ücretlerle özel şirketlerde birer taşeron olarak çalışmasını öngören yönetmelik ile hastanelerin kısım kısım özelleştirilmesinin de sinyalleri veriliyor. Uygulamayla kısa sürede hastanelerin kendilerine ait kan merkezi ya da görüntüleme servisi gibi hizmetler vermesinin önü kapanmış oluyor. Hastanelerin otopark ve temizlik işlerinin taşeron şirketlere ihale ile devredilmesinin örnek alındığı uygulamada ileride hastanede bulunan poliklinikler de özel şirketler aracılığı ile bağımsız hizmet verebilecekler. Bu kapsam da, SSK'lı hastaların paket program anlaşmalarıyla özel hastanelere sevki de bugünlerde uygulanmaya başlayacak.

Şirketlerin odağı Gazetemizin sorularını yanıtlayan SES Genel Sekreteri Şükran Doğan, uygulamanın sağlık hizmetlerinin hastanelerde göz göre özelleştirilmesi anlamına geldiğini söyledi. "Yarın poliklinik hizmetlerinin özel şirketler aracılığı ile gördürülmemesinin garantisini kim verebilir?" diye soran Doğan, 'kâr' amacı güdülerek verilen sağlık hizmetlerinin 'iyi' olmasının beklenemeyeceğini ifade etti. Uygulamanın iş güvencesini de yok ettiğini vurgulayan Doğan, "Sağlık emekçileri taşeronlaştırılmaya çalışılıyor. Artık uzman hekimler bile tehlikede" uyarısında bulundu.

İhale yine ertelendi 12 Mayıs 2004 tarihinde "Radyoloji ve Görüntüleme Teknikleri Servisi " ihalesi adıyla SSK'nın yapmayı plandığı ancak tepkiler üzerine 2 Haziran tarihine ertelenen ihale bir kez daha ertelendi. Bu ihale ile SSK 34 hastanede görüntüleme merkezi kurmayı hedefliyor. Buna göre, SSK hastanelerine 31 tane bilgisayarlı tomografi, 40 tane EMAR diye bilinen manyetik rezonans cihazı, 36 tane ultrazonografi cihazı, 36 tane renkli dopler ultrasonografi, 34 tane kemik tarama dontometri, 32 mamografi cihazı, 22 tane de dijital röntgen cihazı alınarak, özel şirketler aracılığı ile hizmet verilecek.

ÖNCEKİ HABER

Nestle Fransa'da işten atıyor

SONRAKİ HABER

Kayseri Büyük Bürüngüz köylüleri siyanürle altın aramaya karşı çıkıyor

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa