Madenler, Rio Tinto'nun emrine amade

TMMOB Metalürji Mühendisleri Odası Başkanı Cemalettin Küçük, Meclis'te önceki gün kabul edilen Maden Yasası'nı, "hammadde kaynaklarının paylaşımı" olarak değerlendirerek, yapılan değişikliklerin Türkiye yararına olmadığını bildirdi.

TMMOB Metalürji Mühendisleri Odası Başkanı Cemalettin Küçük, Meclis'te önceki gün kabul edilen Maden Yasası'nı, "hammadde kaynaklarının paylaşımı" olarak değerlendirerek, yapılan değişikliklerin Türkiye yararına olmadığını bildirdi. Küçük yaptığı yazılı açıklamada, Maden Yasası'nın kamu eliyle işletilmesi zorunlu olan bor madenin uluslararası şirketlerin eline geçmesinin önünü açtığını ifade etti. Yeni düzenleme ile bazı madencilik şirketlerinin hukuki aşamada olan sorunları dikkate alınarak, "izinlerin ruhsat hukuku süresince geçerli olduğu" ifadesine yer verildiğine dikkat çeken Küçük, bunun Anayasa'ya aykırı olduğunu hatırlattı. Küçük yasanın onaylanması halinde, orman alanlarında her türlü madenin aranması ve işletilmesinin serbest olacağını; petrol, jeotermal kaynak ve maden arama faaliyetlerinde ÇED aranmayacağını; korunması gerekli taşınmaz ve tabiat varlıklarının ve doğal sit alanlarının tespitinde madencilik şirketlerinin görüşünün alınacağını dile getirdi.

www.evrensel.net